Grön starr, trångvinkelglaukom

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Trångvinkelglaukom är en allvarlig ögonsjukdom som orsakas av att man plötsligt får ett för högt tryck i ögat. Det beror på att kammarvattnet, en vätska som transporterar näring till ögat och för bort slaggprodukter, inte rinner bort som det ska. Oftast påverkas bara ett öga i taget.

Eftersom sjukdomen kommer snabbt är det viktigt att man fort får behandling, annars kan man få sämre syn eller bli blind.

Oftast är det personer över femtio år med brytningsfel av typen översynthet som får sjukdomen.

Symtom

Om man får trångvinkelglaukom kan man snabbt

 • få värk i ett öga, ibland i båda
 • få hastigt försämrad syn
 • se regnbågsfärgade ringar kring lampor
 • få rött öga
 • få huvudvärk
 • må illa
 • få ont i magen eller bröstet.

Behandling

Om man får trångvinkelglaukom ska man så fort som möjligt komma till en ögonläkare.

Trångvinkelglaukom behandlas främst med medicin och ögondroppar som sänker trycket i ögat. När ögat är återställt får man ofta en laserbehandling, där små hål görs i regnbågshinnan för att förhindra att trycket höjs igen.

När ska man söka vård?

Om man snabbt får de symtom som beskrivits ska man direkt söka vård, i första hand på en akut ögonmottagning och i andra hand på en akutmottagning på en vårdcentral eller ett sjukhus.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Visa mer

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

 • Ögat i genomskärning, klicka på bilden för mer information

  Ögat är uppbyggt av tre lager och uppdelat i tre rum.

  Mer information

  Ögats uppbyggnad
  Yttersta lagret består av hornhinna som övergår i ögonvita och senhinna. Innanför finns lagret med regnbågshinna, iris, som övergår i ringmuskel och åderhinna. Det innersta lagret av ögongloben utgörs av näthinna. I regnbågshinnans mitt finns ett runt hål, pupillen. Den reglerar ljusinsläppet till ögats inre och skapar, tillsammans med hornhinnan och linsen, en bild på näthinnan.

  Ögat är också uppdelat i tre rum eller kammare: främre kammaren, bakre kammaren och glaskroppsrummet, som upptar större delen av ögat.

  När kammarvinkeln blir för trång kan det ge trångvinkelglaukom
  Ögats främre och bakre kammare finns framför och bakom regnbågshinnan. I dessa kamrar finns kammarvätskan. Den bildas på ringmuskelns yta i bakre kammaren, flödar omkring linsen och ut i den främre kammaren via pupillen. Från främre kammaren rinner vätskan till kammarvinkeln och vidare till blodomloppet. Balansen mellan tillflöde och avflöde av kammarvatten bestämmer ögats tryck. Om man har grön starr i form av trångvinkelglaukom har kammarvinkeln blivit för trång eller är främre kammaren för grund. Trycket blir för högt i ögat vilket ger allvarliga akuta besvär.

Rött, rinnande och värkande öga

Trångvinkelglaukom, som också kallas akut glaukom, är en ovanlig form av grön starr. Symtomen kommer snabbt och ögat blir rött, värker och rinner. Man kan också få dimmig syn och se färgade ringar runt ljuspunkter. Dessutom är det vanligt att man mår illa.

Det finns också en vanligare form av grön starr, öppenvinkelglaukom. De enda symtomen är att synfältet sakta krymper, och det kan ta många år innan man märker sjukdomen.

Båda formerna av grön starr är allvarliga ögonsjukdomar som kan leda till försämrad syn och blindhet. 

Ögats uppbyggnad

Ögongloben är uppbyggd av tre lager:

 • det yttre lagret består av hornhinnan som övergår i senhinnan eller ögonvitan
 • det mellersta lagret består av regnbågshinnan, som övergår i ringmuskeln och åderhinnan
 • det innersta lagret utgörs av näthinnan.

Ögat är också uppdelat i tre rum eller kammare:

 • främre kammaren
 • bakre kammaren
 • glaskroppsrummet, som upptar större delen av ögat.

I regnbågshinnans mitt finns ett runt hål, pupillen. Den reglerar ljusinsläppet till ögats inre och skapar, tillsammans med hornhinnan och linsen, en bild på näthinnan.

Kammarvattnets flöde bestämmer ögats tryck

Kammarvatten är en genomskinlig vätska i ögats främre och bakre kamrar. Vätskan är viktig för transporten av näring till linsen och hornhinnan och för att föra bort slaggprodukter, eftersom linsen och hornhinnan inte har någon egen blodförsörjning. Kammarvätskan bildas på ringmuskelns yta i bakre kammaren, flödar omkring linsen och ut i den främre kammaren via pupillen. Från främre kammaren rinner den genom kammarvinkeln, via ett filter, till blodomloppet. Balansen mellan tillflöde och avflöde av kammarvatten bestämmer ögats tryck. Ett lagom tryck bevarar ögats normala form och funktion.

För högt tryck i ögat orsakar trångvinkelglaukom

Trångvinkelglaukom orsakas av att man plötsligt får ett för högt tryck i ögat. Det beror på att avflödet av kammarvatten från ögat har minskat eller upphört. Anledningen är att vattnet har svårare att ta sig genom kammarvinkeln eftersom den blivit för trång. Det är tryckstegringen som ger akuta och allvarliga besvär. Oftast är det bara ett öga som påverkas.

Ovanligt före femtioårsåldern

Det är sällsynt med trångvinkelglaukom före femtioårsåldern. Det är oftast personer som har brytningsfel av typen översynthet som får sjukdomen. Det beror på att man då har ett mindre öga med en grund främre kammare. När pupillen vidgas kommer regnbågshinnan i sin tur trycka ihop kammarvinkeln och kammarvätskan hindras från att passera.

Oftast får man bara trångvinkeglaukom i ett öga i taget. Om man får sjukdomen i båda ögonen kan det ha utlösts av att man har fått pupillutvidgande ögondroppar i samband med en undersökning hos ögonläkare. När man får pupillutvidgande medel blir det extra trångt i kammarvinkeln, vilket beror på att regnbågshinnan dras undan till kammarvinkeln. Men det är mycket sällsynt att man får trångvinkelglaukom i båda ögonen på grund av detta.

Viktigt att få behandling snabbt

Trångvinkelglaukom är en mycket allvarlig och akut sjukdom. Eftersom förloppet är snabbt gäller det att omedelbart få behandling hos ögonläkare. Utan snabbt insatt behandling finns en stor risk att man får bestående nedsättning av synen eller i värsta fall blir blind.

Fäll ihop

Symtom och diagnos

Symtom och diagnos

Börjar med värk i ögonen

Besvären börjar med att man får värk i ett öga. Det är mycket ovanligt att man får sjukdomen i båda ögonen samtidigt. Oftast får man också huvudvärk eller blir illamående. Andra symtom kan vara att man får ont i magen, ont i bröstet, blir yr, kräks och har diarré. Eftersom besvären kan påminna om de man får vid till exempel magsjuka, är det inte alltid man sätter dem i samband med ögat.

Sjukdomsförloppet är hastigt och synen försämras snabbt på grund av att hornhinnan svullnar, vilket leder till att man ser regnbågsfärgade ringar kring lampor, så kallade halofenomen.

Rött öga och vidgad pupill

Diagnosen ställs genom att läkaren gör en ordentlig undersökning av ögat. Vid undersökningen ser läkaren om ögat är kraftigt rött och pupillen vidgad. En normalt fungerande pupill drar ihop sig när ett starkt ljus riktas mot den, men vid trångvinkelglaukom reagerar pupillen dåligt på ljus. När läkaren trycker lätt mot ögat är det sjuka ögat hårdare än det friska.

Om en tryckundersökning visar att det är för högt tryck i ögat förstärker det misstanken om trångvinkelglaukom. Det är viktigt att undersökningen görs så fort som möjligt. Finns det minsta misstanke om att det rör sig om akut glaukom ska man direkt till en ögonläkare för behandling. 

Fäll ihop

Vård och behandling

Vård och behandling

Viktigt med snabb behandling

Risken för bestående synnedsättning är stor om man inte får rätt behandling omedelbart. Om diagnosen ställts av en annan läkare än ögonläkare måste man snabbt till ögonläkare. Man kan få börja behandling med trycksänkande ögondroppar, till exempel betablockerare eller prostaglandin, före resan till sjukhus, särskilt om man behöver åka långt.

Hos ögonläkaren fortsätter sedan behandlingen. Man kan få en spruta eller dropp i blodkärl av medicin som drar vätska ur ögat eller minskar bildandet av kammarvatten. Man får också ögondroppar för att trycket ska hållas nere. När ögat är återställt, ofta efter några timmar, brukar man få en laserbehandling för att förhindra en ny attack av högt tryck. Då görs små hål i regnbågshinnan så att kammarvattnet kan passera från bakre till främre kammaren. Operationen tar bara några minuter.

När trycket har gått ner och blivit normalt igen har man ofta inte ont i ögat längre. Om ögat har varit mycket inflammerat kan man behöva få antiinflammatoriska droppar i ett par dagar. Det är vanligt att man stannar på sjukhuset en eller två nätter, men en del kan få gå hem från sjukhuset samma dag.

Det är mycket ovanligt att trångvinkelglaukom leder till bestående synnedsättning om behandlingen sätts in snabbt.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-11-28
Skribent:

Agnetha Lindblad, läkare, specialist i allmänmedicin, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö

Redaktör:

Peter Tuominen, 1177.se

Granskare:

Roger Sidestam, ögonläkare, Skånes universitetssjukhus

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge