Bronkiektasier – förstorade luftrör

Allmänt

Bronkiektasier innebär att luftrören, de så kallade bronkerna, är förstorade och därför fungerar sämre än vanligt. Orsaken är att vävnaden mellan luftrören har skrumpnat.

Bronkiektasier är ovanliga. De kan antingen vara medfödda eller utvecklas hos äldre barn eller vuxna som en följd av olika lungsjukdomar, till exempel KOL eller lunginflammation. Man kan även få bronkiektasier vid vissa sjukdomar som ger ett nedsatt immunförsvar.

När man har bronkiektasier bildas allt mer slem som man kan få svårt att hosta upp eftersom luftrören med tiden blir slappare och mer utvidgade. Om man har mycket slem i luftrören ökar risken för att man ska få bakterieinfektioner i lungorna och luftrören. På sikt kan man få svårare att andas och då kommer inte längre tillräckligt med syre till kroppens olika organ.

Man kan inte bli av med bronkiektasier, men det finns behandling som lindrar besvären.

Symtom

Om man har bronkiektasier är det vanligt att man

  • får mycket slem i luftrören
  • hostar blod och slem
  • lätt blir andfådd.

Man är ofta infektionskänslig och får lättare lunginflammationer.

Behandling

Eftersom bronkiektasier oftast är ett tecken på att man har en annan sjukdom beror behandlingen på vilken sjukdom det är.

Man brukar få hjälp av en sjukgymnast med andningsövningar för att få upp slem. Om man får en bakterieinfektion i luftrören eller lungorna kan man behöva antibiotika. Ibland, men det är ovanligt, kan man behöva bli opererad.

När ska man söka vård?

Om man misstänker att man har bronkiektasier bör man kontakta en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad:
2012-03-09
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden