Tiotil

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Tiotil?

Tiotil är ett läkemedel som används vid hypertyreos, det vill säga när sköldkörteln bildar för mycket sköldkörtelhormon. Det används framför allt när man har giftstruma, som också kallas Basedows sjukdom eller Graves sjukdom. Läkemedlet kan också användas av den som har knölstruma som utsöndrar för mycket sköldkörtelhormon.

Tiotil tillhör läkemedelsgruppen tyreostatika. Medicinen innehåller det verksamma ämnet propyltiouracil.

Recept och högkostnadsskydd

Tiotil finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom sköldkörtelhormonerna tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3. När sköldkörteln bildar för mycket sköldkörtelhormon ökar ämnesomsättningen och kroppen går på högvarv. Man kan få besvär som till exempel hjärtklappning, svettningar, viktnedgång och skakningar.

Det verksamma ämnet i medicinen, propyltiouracil, hämmar bildningen av sköldkörtelhormon i sköldkörteln. Höga doser kan helt stoppa produktionen.

När bildningen av sköldkörtelhormon minskar eller stoppas helt minskar även de besvär som beror på överproduktionen av hormon. Effekten brukar komma efter några veckor.

Behandlingstiden vid Graves sjukdom, är ofta ett till ett och ett halvt år. Efter den tiden har sjukdomen oftast läkt. Thacapzol används också inför behandling med radiojod eller operation för att minska överproduktionen av hormoner.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosen anpassas speciellt för varje person och måste provas ut av läkare. En vanlig dos för vuxna i början av behandlingen är 1-2 tabletter 3 gånger om dagen.

Dosen brukar minskas vid fortsatt medicinering.

Viktigt

Om man får tecken på infektion, till exempel feber, sjukdomskänsla eller halsont, måste man omedelbart kontakta läkare. Medicinen kan i sällsynta fall påverka benmärgen så att antalet vita blodkroppar sjunker. Då försämras kroppens försvar mot infektioner. Man ska inte fortsätta behandlingen förrän man har haft kontakt med läkaren som uteslutit att antalet vita blodkropparna är lågt.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Tiotil samtidigt som man behandlas med radioaktivt jod.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få feber, hudutslag, klåda och ont i lederna.

Hos vissa personer kan antalet vita blodkroppar minska. Då kan risken för infektioner öka.

Graviditet och amning

Man ska skydda sig mot graviditet när man har hypertyreos och äter Tiotil. Man ska omedelbart rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eftersom det finns en risk för att fostret påverkas. Anser läkaren behandling nödvändig så brukar man få låga doser Tiotil. Detta är bättre för fostret än att mamman har kraftigt förhöjd ämnesomsättning.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas. Man bör ta medicinen direkt efter en amningsomgång. Man bör ändå rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen när man ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-07-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Per Hellman, professor, kirurg, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala.