Altargo

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Altargo?

Altargo är ett läkemedel som används mot impetigo, en bakterieinfektion i huden som även kallas svinkoppor. Medicinen kan även användas på infekterade ytliga sår, till exempel skärsår, skrubbsår och sår som blivit sydda.

Det verksamma ämnet i medicinen är retapamulin, som tillhör läkemedelsgruppen antibiotika.

Recept och högkostnadsskydd

Altargo finns som salva och är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, retapamulin, påverkar bakteriernas ämnesomsättning så att de inte kan föröka sig.

Om infektionen inte har blivit bättre efter tre dagars behandling ska man kontakta läkare.

Hur använder man medicinen?

Först tvättar man händerna och sedan smörjer man på salvan i ett tunt lager på de hudområden som är infekterade.

Om man behandlar impetigo och det har bildats sårskorpor, kan det vara bra att ta bort de skorpor som lossnar lätt innan man smörjer på salvan.

Man ska tvätta händerna efter att man smort på salvan för att den inte av misstag ska komma in i exempelvis ögonen och mun.

Salvan är hållbar i sju dagar efter att man har öppnat tuben.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man smörjer vanligen på salvan 2 gånger dagligen i 5 dagar.

Altargo ska inte användas på barn under nio månaders ålder.

Viktigt

Man ska inte använda Altargo i munnen eller på läpparna, i näsborrarna eller i slidan. Man ska undvika att få salvan i ögonen. Om salvan av misstag hamnar på dessa områden ska man skölja med vatten och rådfråga läkare om man upplever obehag. Om man av misstag använt salvan i näsborrarna kan man få näsblod.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få irritation i huden.

Om man får besvärande klåda och hudutslag ska man sluta att använda Altargo och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-08-15
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.