Respiratorbehandling

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Respirator hjälper till med andningen

Om man av någon anledning behöver hjälp med andningen kan man få behandling med en maskin som kallas respirator. Respiratorn ser till att syrgas kommer in i lungorna och att koldioxid lämnar kroppen, precis som när man andas som vanligt.

Respiratorbehandling kan behövas under en kortare eller längre tid. Till exempel kan man behöva andningshjälp när man ska opereras eller har allvarliga andningsbesvär på grund av en sjukdom. Det kan också användas om man har allvarliga hjärnskador eller är förlamad.

Hur går behandlingen till?

Vanligtvis får man respiratorbehandling på sjukhus men man kan också få behandlingen hemma med en enklare maskin.

Respiratorn kan kopplas till kroppen på tre sätt:

  • Med en andningsmask som sätts över näsa och mun.
  • Med en plastslang, en så kallad tub, som förs in genom munnen och ner i luftstrupen medan man är nedsövd. Ett alternativ kallas larynxmask och är en sorts tub som istället placeras bakom tungan över luftstrupens öppning.
  • Med ett böjt rör, en andningskanyl, som förs in i luftröret genom ett litet hål på halsens framsida.

Andningskanylen genom hålet på halsen används framför allt om man ska behandlas med respirator under en längre tid eftersom den ger mindre obehag än en tub som förts ner i luftstrupen genom munnen.

Hur mår man efteråt?

När respiratorn tas bort, efter exempelvis en operation, kan man känna irritation i halsen, det brukar gå över på några dagar. Irritationen beror på tuben som suttit i halsen.

Eftersom respiratorbehandling ibland beror på en allvarlig sjukdom eller olycka kan man behöva hjälp att bearbeta vad som hänt när man har vaknat upp.

Visa mer

Varför får man respiratorbehandling?

Varför får man respiratorbehandling?

En hjälp att andas

En respirator är en maskin som hjälper till med andningen. Maskinen är avancerad och kan anpassa sig helt efter användaren. Om man behöver mycket hjälp att andas sköter respiratorn hela andningsarbetet, men om man klarar att andas och bara behöver lite stöttning, ger respiratorn endast det lilla som krävs för att man ska få tillräckligt med luft.

Man kan behöva respirator under olika långa perioder, från dygnets alla timmar till bara enstaka stunder då och då.

Vanligt vid operation

Det är vanligast att man behöver en respirator vid en operation, och ofta när man är sövd. Det beror på att den sömn som framkallas av sömnmedlen är djupare än vanligt, vilket ofta innebär att man inte andas så bra som man brukar göra. Då behövs respiratorn för att man ska få in tillräckligt med luft. Den kopplas oftast bort innan man vaknar ur narkosen.

Används om man är allvarligt skadad

Om man är medvetslös eller har svårt att andas till följd av en olycka eller sjukdom, till exempel svår lunginflammation, kan man behöva respiratorbehandling. Det brukar ofta vara en tillfällig behandling under några dagar eller veckor och den kan tas bort när man har tillfrisknat.

En längre tids respiratorbehandling kan vara nödvändig vid olyckor då man brutit nacken och har fått en förlamning som gör att andningsmuskulaturen inte längre fungerar som den ska. Även skador på hjärnan kan göra att man behöver en längre tids respiratorbehandling.

Andningsstöd vid vissa sjukdomar

En del former av kronisk lungsjukdom gör att man får anstränga sig mycket när man andas. Då kan man behöva respirator delar av dygnet för att få vila. Samma gäller vid vissa muskel- och nervsjukdomar som påverkar andningsmuskulaturen, så att man inte orkar andas tillräckligt själv. Då kan man behöva respiratorbehandling under mindre eller större delar av dygnet.

För tidigt födda kan behöva hjälp

När ett barn föds mycket för tidigt är inte alltid lungorna tillräckligt utvecklade. Då kan barnet behöva behandlas med en respirator för att få hjälp med andningen. Den behandlingen kan ofta avslutas när barnet växt till.

Fäll ihop

Så går det till

Så går det till

Både på sjukhus och hemma

Behandling i respirator får man oftast på sjukhus på en operations- eller intensivvårdsavdelning eller på en lungavdelning. Man kan också få respiratorbehandling hemma med en enklare maskin. Då behövs den oftast bara under delar av dagen eller natten.

Man kan behöva fasta innan behandlingen

Om man vet att man ska få en respiratorbehandling, till exempel när man ska sövas under en planerad operation, ska man inte äta eller dricka timmarna innan. Anledningen är att om man kräks kan maginnehåll annars komma ner i luftvägarna.

Men ofta är det så att respiratorbehandling måste påbörjas snabbt, till exempel om man kommer in på sjukhuset efter en olycka. Då sövs man i stället med en särskild metod som ska skydda lungorna från att få i sig maginnehåll.

Tre olika sätt att bli kopplad till respiratorn

Beroende på orsakerna till respiratorbehandlingen och de behov som man har, finns det olika metoder att bli kopplad till respiratorn.

Andning genom mask

Ett sätt att ansluta respiratorn till luftvägarna är genom att använda en andningsmask som läggs över näsa och mun. Används masken under en längre tid, till exempel en hel natt, kan den spännas fast med mjuka gummiband runt huvudet.

Andning genom tuber

Man kan även bli kopplad till respiratorn med hjälp av en plastslang, en tub. Då förs tuben in genom munnen och ner i luftröret. Den här metoden används till exempel vid sövning inför vissa operationer och på intensivvårdsavdelningen.

Eftersom man är sövd när tuben förs ner gör det varken ont eller känns obehagligt.

När man har en tub kan man inte prata eftersom tuben ligger mellan stämbanden. Så länge den ligger kvar i halsen, får man också lugnande och sövande läkemedel för att det inte ska göra ont eller vara obehagligt.

En annan form av tub som istället placeras bakom tungan över luftstrupens öppning, kallas larynxmask. Det är som en tub och mask i ett, och håller undan tungan så att luft kan komma ner i lungorna. Den används endast under kortare tid, som till exempel under en operation. Man är sövd även när denna form av tub förs ner i halsen

Ett litet rör kan sättas in i halsen

Om man ska behandlas i respirator under en längre tid brukar man få ett böjt rör insatt i halsen, en så kallad andningskanyl. Röret placeras direkt i luftröret genom ett litet hål på halsen, som görs med en mindre operation. Sedan kopplas röret till respiratorn.

Det finns flera fördelar med att ha ett rör i halsen jämfört med att ha en tub som förts in via munnen. Dels blir det betydligt mindre irriterat i halsen, dels kan man med viss teknik även prata eftersom röret ligger nedanför stämbanden. Det går också ofta bra att äta och dricka om man får det.

En nackdel med röret i halsen är att det finns risk för skador på struphuvudet och stämbanden när det sätts på plats, vilket skulle kunna skada rösten. Risken är större om man får röret insatt akut än om man genomgår en planerad respiratorbehandling.

Respiratorn kan ställas in på olika sätt

Under respiratorbehandling är det vanligast att man ligger ner. En läkare eller en sjuksköterska ställer in hur mycket syrgas man ska få, hur stora andetagen ska vara och hur ofta man ska andas. Respiratorn anpassar sig efter användaren och ger mer eller mindre luft beroende på hur mycket hjälp som behövs med andningen.

Om man ska ha en respirator hemma görs en särskild utprovning på sjukhus först.

Lugnande medel

Om man får respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning eller lungavdelning får man oftast lugnande läkemedel under behandlingen för att man inte ska känna obehag. Vid en operation sover man djupt hela tiden och då behövs inte extra lugnande medel.

Kontroller

Om man får behandling på sjukhus görs kontroller genom att en klämma sätts på fingret, som visar hur mycket syre det finns i blodet. Med en särskild apparat analyseras även luften som man andas ut. På så sätt kontrolleras att andningen fungerar som den ska. Det tas också ofta upprepade blodprov, särskilt i början av en behandling, för att utvärdera hur behandlingen fungerar.

Fingerklämman och apparaten som kontrollerar utandningsluft används inte alltid om man använder respirator hemma. Eftersom behandlingen redan är utprovad på sjukhus behövs inte daglig kontroll. Istället får man lämna blodprov regelbundet för att kontrollera så att andningen fungerar som den ska.

Slem i luftvägarna

Alla människor har normalt slem i halsen. Slemmets funktion är att skölja rent luftvägarna. När man andas som vanligt harklar man sig och hostar ibland för att få upp slem utan att man kanske tänker på det. Vid behandling i respirator gör man inte det, och därför kan slem bli kvar i luftvägarna. Om man är vid medvetande och har tillräcklig muskelkraft, kan man hosta själv, annars kan personalen suga upp slemmet med hjälp av en sug.

Om slemmet får vara kvar kan en del av luftvägarna stängas till, något som i sin tur kan leda till att man får lunginflammation.

Irritation i halsen efteråt

Om man har varit kopplad till en respirator under operation så kan man känna irritation i halsen av tuben. Det brukar gå över på några dagar.

Man kan behöva bearbeta behandlingen

Många gånger är respiratorbehandling inte planerad i förväg eftersom det kan vara en akut sjukdom eller olycka som ligger bakom. Det kan vara mycket omtumlande att vakna upp på sjukhus kopplad till en respirator som gör att man inte kan prata. Man har kanske inte heller några minnen från vad som orsakat att man har hamnat där. Det kan sätta djupa spår och orsaka till exempel mardrömmar. Man kan därför behöva hjälp efteråt att bearbeta vad som hänt. Mardrömmar och stresskänslor brukar minska om man får god information om vad som hänt och får hjälp att fylla i minnesluckorna. Ett sådant stöd brukar man kunna få genom avdelningen där man har fått respiratorbehandlingen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-02-04
Skribent:

Jenny Arhammar, narkosläkare, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Granskare:

Joel Olsson, narkosläkare, Hudiksvalls sjukhus