Vaccination mot hepatit A

Allmänna råd

Allmänna råd

Hepatit A smittar via avföring som förorenar mat och dryck. Sjukdomen finns över hela världen, men risken att smittas är större i områden som har dålig standard på vatten och avlopp. Vaccination mot hepatit A rekommenderas om man ska resa till områden där risken att smittas är större än i Sverige, till exempel stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Syd- och Centralamerika, delar av Östeuropa och länder öster och söder om Medelhavet.

Så går vaccinationen till

Det räcker att vaccineras mot hepatit A vid ett tillfälle och man får då skydd i minst ett år. För att ha ett bra skydd på resmålet rekommenderar vaccintillverkarna att man får en dos vaccin två veckor innan man ska resa, men vetenskapliga studier och erfarenhet visar att man kan vaccineras så sent som på avresedagen.

Ytterligare en dos ger ett långvarigt skydd, under minst 30 år. Den andra dosen kan man få tidigast sex månader efter den första dosen. Det går också att vänta upp till tio år mellan de båda doserna utan att börja om med vaccinationen.

Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Vissa personer kan inte få tillräckligt skydd av vaccin, då kan man istället få immunglobulin. Det är en så kallad passiv immunisering, då kroppen tillförs redan färdiga antikroppar mot hepatit A. Det ger ett kortvarigt skydd i sex till åtta veckor.

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att man kan vaccineras mot hepatit A när man är gravid och när man ammar.

Barn och vaccination

Barn som får hepatit A blir sällan svårt sjuka, men ett skäl att ändå låta vaccinera små barn är att de annars lätt kan föra smittan vidare när de kommer hem. Barn i bekantskapskretsen eller i förskolan kan smittas, och då riskerar de i sin tur att smitta vuxna.

  • Barn som helammas, och därmed inte får i sig någon annan näring än bröstmjölk, har liten risk att smittas av hepatit A och behöver inget skydd.
  • Barn som är yngre än ett år och som inte ammas kan få immunglobulin. Men all erfarenhet talar för att också barn i åldrarna sex till tolv månader får ett bra skydd av vaccin.
  • Barn kan vaccineras med samma intervall som vuxna.

Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på lårets framsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. En del kan också exempelvis få lite ont i huvudet och må illa, men den typen av biverkningar brukar vara milda och sällsynta. De besvär man får brukar gå över inom en eller några dagar.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-12-06
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna