Husapotek – egenvård

Tips och råd

Tips och råd

Bra att ha hemma

Det kan vara praktiskt och bra att ha ett husapotek hemma för att direkt kunna lindra olika besvär. Alla har olika behov vid olika tidpunkter, här är några tips på vad som kan vara bra att ha hemma:

  • Pincett.
  • Plåster, det finns olika plåster beroende på typ av sår.
  • Sårtejp, för att föra ihop glipande sår.
  • Elastisk binda, som förband eller för att linda stukningar.
  • Kylbalsam och hydrokortisonkräm, som kan lindra vid lättare solsveda och insektsbett.
  • Febertermometer.
  • Avsvällande nässprej eller näsdroppar, för behandling av tillfällig nästäppa.
  • Smärtstillande och febernedsättande läkemedel, om man har barn kan det vara bra att ha dessa mediciner hemma i flytande form eller som stolpiller.
  • Vätskeersättning, kan vara bra till småbarn eftersom de är känsliga för vätskeförluster vid kräkningar och diarréer.
  • Medicinskt kol, vid förgiftningar. Man bör alltid kontakta Giftinformationscentralen innan man ger medicinskt kol eftersom det i vissa fall kan vara olämpligt.

Läkemedlen finns att köpa receptfritt på apotek.

Rensa ut gamla och överblivna mediciner

Det finns risk att läkemedel står och blir gamla. Se då och då över hållbarhetsdatumet på förpackningen. Överblivna eller gamla läkemedel kan lämnas in till apotek för förstöring.

Tänk på att läkemedel som man själv har fått på recept inte ska användas av någon annan.

En del läkemedel kan vara känsliga för fukt. Därför ska man helst inte ha medicinskåpet i badrummet.

Förvara alltid läkemedel utom räckhåll för barn. 

Fäll ihop
Publicerad:
2014-05-07
Skribent:

Elin Åkerblom, sjuksköterska, Stockholm

Redaktör:

Theresa Larsdotter, 1177.se

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg