Senast reviderad 2012-01-02

Hur vet man om komjölksallergin vuxit bort?

Fråga

Min son har sedan två månaders ålder fått mjölkfri kost på grund av mjölkallergi. Nu är han ett år gammal och jag undrar om hans allergi kan ha "vuxit bort"? Han har inte haft några problem med magen sedan vi började med mjölkfri kost och han har inte problem med några andra allergier.

Svar

Komjölksallergi brukar uppträda ganska snart efter att barnet börjat äta och dricka mat och dryck som innehåller komjölk. Barnet har då utvecklat en allergi mot något av proteinerna i komjölken. Symtomen kan variera, men ofta får barnet eksem eller nässelutslag. Luftvägssymtom som astma, och mag-tarmbesvär kan också förekomma.

Du har rätt i att komjölksproteinallergi oftast går över med tiden. Ungefär två av hundra spädbarn utvecklar allergin, men bland vuxna är det bara en på tusen som har kvar den. Ofta försvinner allergin mellan två och fyra års ålder. Efter samråd med läkare kan man pröva att ge mjölkprodukter i små portioner.

Om barnet inte har haft några symtom alls på länge kan läkaren välja att göra ett pricktest på huden först.

Om man börjar med komjölksprodukter för att testa om allergin försvunnit, visar det sig om man började för tidigt. Då återkommer barnets symtom. Hur fort det går, och hur kraftiga symtomen blir kan variera mycket.

Du bör alltså diskutera det här med en läkare.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin