Senast reviderad 2012-01-11

Min 11-åring kräks utan uppehåll. Vad kan jag göra?

Fråga

Min elvaåriga dotter blir uttorkad och kan inte sluta kräkas varje gång hon blir magsjuk. När hon blir sjuk med kräkningar går dessa inte att häva. Det innebär att hon kan kräkas gång på gång i fem-sex timmar med korta uppehåll. Jag ger henne små klunkar med vätska som genast kommer upp.

Jag fick svar från barnakuten att detta kallas något speciellt men minns inte namnet. De sa även att det går att häva med sockerlösning intravenöst på akuten, men att jag ska prova med stark koncentrerad saft som hon kan dricka små klunkar av. Detta hjälper inte alltid för oss.

Vad ska man göra?

Svar

Din dotter kan ha något som kallas cykliska kräkningar, eller acetonemiska kräkningar.

Då får barnen attackvisa kräkningar som kan hålla på i dygn. Ofta måste de läggas in på sjukhus på grund av risken för uttorkning och rubbningar i saltbalansen.

Orsaken är inte helt klarlagd, men många anser att sjukdomen är nära besläktad med migrän. Det finns andra migräntyper som yttrar sig framför allt med buksmärtor.

Andra anser att det är en sjukdom för sig, med okänd orsak, men ibland med viss ärftlighet.

Det verkar som om besvären ofta läker ut under ungdomsåren.

Behandlingen är, som ni fått höra, regelbunden tillförsel av sötad vätska. Om det inte fungerar, får man söka akut för att få behandling med dropp.

Jag rekommenderar att ni kontaktar en barnläkare för att få mer råd om hur ni ska handskas med detta.

Gunilla Finnberg, Läkare, specialist i allmänmedicin