Vaccin gör skillnad – skydda dig mot influensan

Nu är årets influensavaccinationer igång! Liksom tidigare erbjuds vissa målgrupper gratis vaccination. Det handlar om människor som annars riskerar att bli väldigt sjuka om de drabbas av influensa.

- Vaccinet gör skillnad. Framför allt är det personer som har flera olika kroniska sjukdomar, äldre personer och gravida jag rekommenderar ska vaccinera sig, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.

Välkommen att vaccinera dig! Boka tid på din hälsocentral. www.regiongavleborg.se/influensavaccination

Vaccin minskar riskerna

De senaste två influensasäsongerna har varit besvärliga.

Fler än vanligt har blivit svårt sjuka och behövt sjukhusvård. Vaccination ger inget hundraprocentigt skydd mot influensa men minskar risken att bli svårt sjuk om man ändå blir smittad.

Så här såg influensasäsongen 2015-2016 ut i Gävleborg. Statistiken talar sitt tydliga språk:

  • 14 personer dog i nära anslutning till sin influensasjukdom.
  • 12 av dessa hade inte vaccinerat sig.
  • 163 patienter behövde sjukhusvård för sin influensa.
  • 116 av dem kom från riskgrupper. Av dessa var det bara 31 som vaccinerat sig.
  • 14 av sjukhuspatienterna behövde intensivvård.

Även om du känner dig helt frisk kan du bli allvarligt sjuk av influensans följdsjukdomar. Vaccinet ger ett bra skydd och om du smittas blir du mindre sjuk än du skulle ha blivit utan vaccinet. 

Läs mer om vilka målgrupper som framför allt rekommenderas att vaccinera sig

Text: Webbredaktionen, Region Gävleborg

Till alla nyheter