Simvastatin

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet simvastatin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Simvastatin Arrow
 • Simvastatin Bluefish
 • Simvastatin Krka
 • Simvastatin Orifarm
 • Simvastatin Orion
 • Simvastatin Ranbaxy
 • Simvastatin Sandoz
 • Simvastatin Stada
 • Simvastatin Teva
 • Zocord.

Vad är simvastatin?

Vad är simvastatin?

För vad används medicinen?

Simvastatin används för att behandla höga blodfetter. För höga halter av skadliga blodfetter medverkar till sjukdomar i hjärta och kärl. Man använder medicinen när det inte har räckt med att förändra sin livsstil, till exempel genom att äta lämplig mat och att motionera, för att minska mängden skadliga blodfetter. Medicinen kan också användas om man har en ökad risk för hjärtsjukdom för att minska denna risk, även om halten av skadliga blodfetter inte är förhöjd.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.

I vilka former finns simvastatin?

Läkemedel som innehåller simvastatin finns som tabletter i styrkorna 10, 20, 40 och 80 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Så här fungerar medicinen

För höga halter av skadliga blodfetter kan orsaka så kallad åderförfettning eller åderförkalkning. Det innebär att blodfetterna lagras i blodkärlens väggar så att blodkärlen blir stela och trånga. Då ökar risken för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Det finns olika typer av fetter i blodet. De som brukar kontrolleras med blodprov är LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. LDL brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som är den viktigaste orsaken till åderförfettning. HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Även höga halter av triglycerider bidrar till ökad åderförfettning.

Simvastatin sänker det totala kolesterolvärdet. Framför allt minskar det skadliga kolesterolet LDL, men även triglycerider minskar. Halten av det nyttiga kolesterolet HDL ökar något.

Halten blodfetter påverkas inom två veckor. Maximal sänkning av blodfetterna får man efter ungefär fyra veckor. Man känner inte själv av förändringen, utan effekten på blodfetterna kan bara kontrolleras genom blodprov.

Fäll ihop

Hur använder man simvastatin?

Hur använder man simvastatin?

Så här gör man

Kolesterol bildas i levern, framför allt på natten. Därför brukar man ta hela dosen på kvällen.

Man kan ta simvastatin med eller utan mat.

Man ska fortsätta följa de kostråd man fått och äta mat som hjälper till att hålla blodfetterna nere, även när man tar medicinen.

Man bör undvika att dricka grapefruktjuice samtidigt som man tar simvastatin. Grapefruktjuice kan öka mängden av det verksamma ämnet i blodet, vilket i sin tur kan öka risken för biverkningar.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig startdos vid behandling av förhöjda blodfetter är 10-20 milligram om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis med minst fyra veckors mellanrum. Dosen kan ibland behöva höjas till 40 milligram om dagen, men bara sällan till 80 milligram om dagen.

Om man har glömt att ta en dos ska man ta medicinen som vanligt nästa gång det är dags. Man ska inte ta någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när man använder simvastatin

Att tänka på när man använder simvastatin

Viktigt

Man ska inte använda simvastatin om man har en leversjukdom, muskelsjukdom eller dricker mycket alkohol.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen på egen hand, utan att man har kontakt med läkaren. Om man slutar ta läkemedlet kommer kolesterolvärdet att stiga igen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

När man använder simvastatin ska man undvika:

 • medel mot svampinfektioner som innehåller till exempel itrakonazol
 • vissa antibiotika som innehåller till exempel erytromycin eller telitromycin
 • så kallade proteashämmare mot hiv
 • medel som innehåller johannesört.

Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om man behandlas med vissa andra blodfettssänkande medel, framför allt gemfibrozil som ingår i till exempel Lopid, eftersom risken för muskelbiverkningar då kan öka.

Om man även tar blodfettsänkande läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen resiner, till exempel Lestid och Questran, ska man ta simvastatin två timmar före eller fyra timmar efter resinen.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av simvastatin, men en biverkning som kan förekomma är lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas. En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är muskelsönderfall. Om man får muskelvärk som inte går över inom några dagar ska man därför kontakta sin läkare, särskilt om man också har feber.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur läkemedlet fungerar under graviditet. Om man blir gravid när man använder medicinen ska man rådgöra med läkare.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller simvastatin och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller simvastatin tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel är Inegy, som även innehåller ezetimib, ett annat blodfettsänkande ämne.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-04-15
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter M Nilsson, professor, läkare, specialist i allmänmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö