Lomudal inhalationspulver

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Lomudal inhalationspulver?

Lomudal inhalationspulver är ett läkemedel som man andas in för att förebygga astma. Medicinen kan användas varje dag för att förhindra astmaattacker, men kan även användas vid enstaka tillfällen inför ansträngning, eller om man vet att man ska vistas i en miljö som kan utlösa en astmaattack. Medicinen hjälper inte vid en akut astmaattack.

Det verksamma ämnet i medicinen är natriumkromoglikat.

Så här fungerar medicinen

Det är inte helt känt hur medicinen verkar. När man har astma frisläpps ämnen som ger inflammation i luftrören. När man andas in medicinen följer den med ner i luftrören där den verkar. Det verksamma ämnet i medicinen, natriumkromoglikat, förhindrar att en del av de här ämnena frigörs. På så sätt kan medicinen förebygga att man ska få ett anfall av astma. Däremot kan medicinen inte häva en akut astmaattack.

Medicinen börjar verka gradvis och man måste använda medicinen i några veckor för att den ska ge full effekt.

Hur tar man medicinen?

Lomudal inhalationspulver finns som hårda kapslar i styrkan 20 milligram per dos. Medicinen är receptbelagd.

Man andas in pulvret genom en speciell inhalator, Eclipse.

Eclipse laddas med fyra kapslar åt gången.

När man andas in genom inhalatorn följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där medicinen verkar. För att man ska andas in rätt dos är det viktigt att man följer bruksanvisningen, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Om man känner sig osäker kan man be sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Om man känner sig torr i halsen efter inhalationen kan man dricka lite vatten.

Lomudal inhalationspulver är fuktkänsligt och ska därför förvaras i originalförpackningen. Men det går bra att förvara de doser man ska använda under dagen i inhalatorn.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna och barn är 1 kapsel 4 gånger dagligen. Dosen kan höjas till 8 kapslar dagligen.

Om man använder medicinen inför ansträngning, eller om man vet att man ska vistas i en miljö som kan utlösa en astmaattack, ska man ta medicinen ungefär 15 till 20 minuter innan.

Viktigt

Även om man efter en tids medicinering känner sig bra eller bättre ska man inte sluta med medicinen utan att fråga läkaren. Man kan annars riskera att bli sämre igen.

Om man får en akut, svår astmaattack ska man använda en snabbverkande medicin.

Om astman blir sämre ska man kontakta läkare. Då behöver man ta en annan medicin.

Biverkningar

Vissa kan få biverkningar som till exempel lätt irritation i halsen och rethosta vid inhalationen. Besvären lindras om man dricker litet vatten genast efter inhalationen. Andra kan få en lätt, övergående sammandragning av luftvägarna.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra former av Lomudal

Lomudal finns även i form av nässprej och ögondroppar för allergiska besvär i näsan respektive ögonen

Medicinen finns även i flytande form mot födoämnesallergi – matallergi, Lomudal G.I.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2010-11-29
Manusunderlag:

Ingela Andersson, farmaceut, Stockholm

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö