Duroferon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Duroferon?

Duroferon är ett läkemedel som innehåller järn. Det används vid den typ av blodbrist som kallas järnbristanemi. Läkemedlet används även för att förebygga järnbrist hos blodgivare och gravida kvinnor. Det verksamma ämnet är järnsulfat.

Recept och högkostnadsskydd

Duroferon finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Järn är ett mineralämne som är nödvändigt för kroppen och som man normalt får i sig genom maten. Kroppen behöver framför allt järn för att bilda hemoglobin (Hb). Hemoglobin är ett ämne som finns i de röda blodkropparna och som fångar upp och transporterar syre från lungorna ut till alla delar av kroppen. Kroppen har extra förråd av järn. Om kroppen får för lite järn används först dessa förråd för tillverkningen av hemoglobin. Om detta inte räcker och halten hemoglobin i blodet blir för låg, uppstår blodbrist.

En orsak till järnbristanemi kan vara blodförlust, till exempel genom menstruationer eller blodgivning. Andra orsaker kan vara att man inte får i sig tillräckligt med järn genom maten eller att man har en sjukdom som gör att kroppen inte kan ta upp järnet så bra. Under senare delen av graviditeten behöver det växande fostret mer järn än vad moderns reserver räcker till.

Behandlingen behöver ofta pågå i flera månader för att blodvärdet ska bli normalt igen och kroppens förråd av järn ska fyllas på.

Hur tar man medicinen?

Man bör bara använda järnmedicin när det är säkert att man har behov av tillskott eftersom för mycket järn kan vara skadligt.

Depåtabletterna måste sväljas hela. Orsaken är att järnet ska lösa sig långsamt i kroppen och verka under lång tid. På så sätt blir effekten bättre och risken för biverkningar minskar.

Järn kan irritera matstrupen. Man ska därför svälja tabletterna med minst ett halvt glas vätska och sitta eller stå upp när man tar dem.

Kroppen tar lättare upp järn om man tar tabletterna tillsammans med c-vitaminrika frukter, juice och grönsaker eller kött och fisk. Däremot är det bra att undvika dricka stora mängder mjölk, te eller kaffe ihop med tabletterna eftersom dessa drycker försvårar för kroppen att ta upp järnet.

Tabletterna bör förvaras i originalförpackningen eftersom de är känsliga för fukt.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dos vid blodbrist är 1 tablett morgon och kväll för vuxna. Vid förebyggande behandling under graviditet och efter blodgivning tar man vanligen 1 tablett om dagen.

Viktigt

Läkemedel som innehåller järn kan orsaka förgiftning hos små barn. Därför måste man vara noga med att förvara tabletterna utom räckhåll för barn.

Man ska inte använda medicinen om man har svårt att svälja.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Järnmedicin bör inte användas tillsammans med vissa antibiotika. Det gäller dels antibiotika som tillhör gruppen kinoloner, till exempel de som innehåller ciprofloxacin eller norfloxacin. Om man måste ta båda medicinerna ska Duroferon tas minst två timmar efter kinoloner. Det gäller även antibiotika som tillhör gruppen tetracykliner. Läkemedel som innehåller doxycyklin ska man inte kombinera med järn. Om man tar läkemedel som innehåller lymecyklin, tetracyklin eller oxitetracyklin ska Duroferon tas tre timmar före eller två timmar efter.

Man ska inte ta Duroferon samtidigt som man tar mediciner mot halsbränna och sura uppstötningar, så kallade antacida, till exempel Novalucol och Rennie. Detsamma gäller läkemedel som innehåller alginsyra, till exempel Gaviscon. Dessa läkemedel kan tas minst två timmar före eller efter Duroferon. Om man tar dem samtidigt eller med för litet mellanrum försämras upptaget av järn i kroppen.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel må illa, få ont i magen, förstoppning eller diarré. Man kan få mörkare avföring av läkemedlet.

Magbesvär kan minska om man tar medicinen tillsammans med mat. Om biverkningarna är besvärande kan eventuellt dosen minskas.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid och när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller järn

Det finns andra läkemedel som innehåller järn. Det kan vara bra att veta så man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller järn är Niferex.

Järn ingår även i lägre doser i många så kallade multivitaminpreparat tillsammans med andra mineraler och vitaminer.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Manusunderlag:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag-tarm- och leversjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm