Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Skriv ut (ca 4 sidor)

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus och finns som fler än hundra olika typer. Några få kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen som i sällsynta fall kan leda till livmoderhalscancer. Genom att vaccinera dig kan du skydda dig mot två av de HPV-typer som orsakar en stor del av all livmoderhalscancer. Tjejer erbjuds kostnadsfri vaccination i skolan.

Skriv ut

För att vaccinet ska ha effekt ska du inte vara smittad med HPV. Därför är det bäst att du vaccinerar dig innan du har haft sex med någon annan. Du kan vaccinera dig även om du har haft sex, men ju färre sexuella kontakter du haft desto större nytta har du av vaccinationen. Skulle du ha blivit smittad av en virustyp innan vaccinationen, får du ändå skydd mot den eller de andra typerna som vaccinet skyddar mot.

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Vaccineringen innebär att du får en spruta vid två eller tre tillfällen. Du får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Går du i femte eller sjätte klass blir du vaccinerad vid två tillfällen, tidigare var det tre. Du får då den andra sprutan minst ett halvår efter den första, men mellanrummet får som längst vara ett år.

Är du äldre än 13 år vaccineras du vid tre tillfällen. Den andra sprutan får du en till två månader efter den första, och den tredje sprutan cirka sex månader efter den första.

Det finns idag två vacciner i Sverige:

  • Gardasil, som även skyddar mot de HPV-typer som orsakar de flesta fall av kondylom.
  • Cervarix, som också ger ett visst skydd mot några andra HPV-typer som kan orsaka cancer i livmoderhalsen.

Båda vaccinen skyddar mot de två HPV-typerna 16 och 18, som orsakar den största delen av all livmoderhalscancer. Vaccinationen kan också ge ett visst skydd mot mer ovanliga cancersjukdomar som orsakas av HPV. Dessa cancersjukdomar kan utvecklas i ändtarmsöppningen, halsen, munnen, kvinnans yttre könsorgan, slidan och på penis.

Om du börjat vaccineringen med ett vaccin bör du fortsätta med samma sort.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli röd och svullen där du fått sprutan. Det kan kännas ömt, men det brukar gå över inom en eller några dagar. Du kan också få huvudvärk och ibland feber. Vaccinerna anses vara mycket säkra och hittills har miljontals människor över hela världen vaccinerat sig.

Fäll ihop

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ingår i vaccinationsprogrammet

Vaccinet Gardasil ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för tjejer, men inte för killar. Tjejer i 11–12-årsåldern erbjuds kostnadsfri vaccination i skolan. Dessutom erbjuds tjejer som är födda efter 1 januari 1993 gratis vaccination under en övergångstid. Dessa vaccinationer genomförs i olika takt i landet så erbjudandet kan se olika ut beroende på var du bor.

Fäll ihop

Rabatterat pris till och med 26 år

Rabatterat pris till och med 26 år

För kvinnor upp till och med 26 år ingår vaccinet i det så kallade högkostnadsskyddet för läkemedel. Tidigare gällde högkostnadsskyddet bara för kvinnor mellan 13 och 17 års ålder, men det har nu ändrats. Det innebär att vaccinet blir billigare om du är kvinna och mellan 13 och 26 år. I några landsting är det kostnadsfritt upp till 26 års ålder.

Besök en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att få recept på HPV-vaccin. Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för att få sjukvårdsrådgivning.

Fäll ihop

Viktigt att gå på cellprovskontroller som vuxen

Viktigt att gå på cellprovskontroller som vuxen

Eftersom vaccinationen inte ger ett fullständigt skydd mot de HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer, är det viktigt att du går till de gynekologiska cellprovskontrollerna som du blir kallad till, även om du vaccinerat dig. Alla kvinnor mellan 23 och 60 år kallas regelbundet till cellprovskontroller eftersom cellförändringar då kan upptäckas och tas bort. När du kallas kan variera beroende på var du bor.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Är du gravid bör du undvika att vaccinera dig, eftersom inget HPV-vaccin testats på gravida kvinnor. Men de erfarenheter som finns har inte visat några risker vare sig för fostret eller för kvinnan.

Om du ammar ska du rådfråga en läkare innan du vaccinerar dig.

Fäll ihop

Killar och HPV-vaccination

Killar och HPV-vaccination

Killar har inte lika stor nytta av vaccination som tjejer. Killar som har eller kommer att ha sex med vaccinerade tjejer får ett bra indirekt skydd mot HPV eftersom smittkedjan bryts om tjejen är vaccinerad.

Killar kan vaccinera sig mot HPV med Gardasil. De får då skydd mot kondylom och ett visst skydd mot ovanliga former av cancer i till exempel ändtarmsöppningen och på penis. Även för killar har vaccinet bäst effekt om man vaccinerar sig innan man haft sex med någon annan.

För att få vaccination mot HPV kan killar vända sig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Eftersom vaccinet inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för killar får de betala fullt pris.

Fäll ihop

Kostnadsfri HPV-vaccinering på länets hälsocentraler

Gävleborg

Kostnadsfri HPV-vaccinering på länets hälsocentraler

Region Gävleborg erbjuder alla flickor födda 1993-1998 kostnadsfri HPV-vaccinering mot livmoderhalscancer. Vaccination mot HPV är ett erbjudande som vi rekommenderar.

Flickor födda 1999 och senare kommer att erbjudas vaccination i skolan. Vaccinationen är ett erbjudande och är alltså frivilligt. Om du inte blivit vaccinerad i skolan har du möjlighet att konstnadsfritt bli vaccinerad på hälsocentralen.

Fäll ihop

Frågor och svar om HPV-vaccinering

Gävleborg

Frågor och svar om HPV-vaccinering

Var genomförs vaccineringen?

Det är länets hälsocentraler som genomför HPV-vaccineringen av flickor födda 1993-1998. Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska vaccineras kontaktar du barnets hälsocentral och bokar tid för vaccinering.

Kom ihåg att fylla i och ta med den bifogade blanketten Information/erbjudande vaccination mot HPV till det inbokade vaccinationstillfället. Är flickan myndig kan hon själv kontakta hälsocentral och boka tid samt genomföra vaccination utan att ta med ifylld blankett.

Vad är HPV?

Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin – HPV – i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. HPV är en förkortning för humant papillomvirus – ett virus som bland annat kan orsaka en infektion i livmoderhalsen, vilken på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer.

Vad innebär en vaccination?

Vaccinationen innebär ett gott skydd mot de två vanligaste formerna av de papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer. De har beteckningen HPV 16 och HPV 18. Dessa orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer. Vaccinationen minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer högst väsentligt, men tar inte bort den helt. Därför är det mycket viktigt att flickan sedan som vuxen går på regelbundna gynekologiska cellprovskontroller.

Hur går en vaccinering till?

Vaccinationen genomförs på flickans hälsocentral. Vaccinationen ges vid tre tillfällen med några månaders mellanrum för bästa effekt. Vaccinet ges vanligtvis i överarmen.

Vilket vaccin används?

Enligt upphandling köper Landstinget Gävleborg vaccinet Gardasil. Gardasil kan ge skydd mot de två HPV-typer som ligger bakom cirka 70 procent av livmoderhalscancerfallen: typ 16 och 18. Gardasil kan även ge skydd mot HPV typ 6 och HPV typ 11 som ligger bakom nio av tio kondylomfall. Tillverkare av vaccinet är företaget Sanofi Pasteur MSD.

Ger vaccinet biverkningar?

HPV-vaccinet har noggrant testats i studier och inget har framkommit som gör att man ifrågasätter dess säkerhet. De allra flesta får inga eller bara lindriga biverkningar av vaccinationen. Men liksom andra vaccin kan även Gardasil ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är smärta, rodnad, svullnad vid injektionsstället och feber. Huvudvärk samt värk och ömhet i muskler kan förekomma. Biverkningarna är övergående.

Hur vanligt förekommande är livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor under 45 år. Medelåldern bland svenska kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer är 54 år. Många av dem smittades av HPV redan före 20 års ålder.

Flickor födda 1999 eller senare?

Flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination när de går i skolans årskurs 5-6. Vaccinationen sker då via skolhälsovården som sköter kallelser, information och genomförande. De flickor som eventuellt ej hinner bli vaccinerade via skolhälsovården får ta del av detta erbjudande och kan boka tid hos hälsocentral för kostnadsfri vaccinering.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-09-14
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd och Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg


Gävleborg
Tillägg uppdaterade:
2015-03-30
Skribent och redaktör:
Webbredaktionen, Landstinget Gävleborg
Granskare:
Webbredaktionen, Landstinget Gävleborg