Lungfunktionstest

Allmänt

Ett lungfunktionstest görs för att undersöka hur lungorna fungerar. Man kan få göra det om läkaren misstänker att man har till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Lungfunktionstest går att göra på flera olika sätt men de vanligaste metoderna kallas PEF-mätning och spirometri. Båda undersökningarna kan man göra på de flesta vårdcentraler.

Förberedelser

Timmarna före en undersökning bör man låta bli att röka. Ibland vill läkaren att man undviker vissa läkemedel före undersökningen, framför allt luftrörsvidgande mediciner, eftersom de kan påverka resultatet.

Hur går undersökningen till?

Den enklaste undersökningen görs med en så kallad PEF-mätare. PEF är en förkortning för Peak Expiratory Flow, vilket betyder maximalt luftflöde under utandning. När man mäter sitt PEF-värde blåser man så kraftigt som möjligt i ett rör som leder in i en mätare. En fördel med PEF-mätaren är att den är så enkel att använda att man kan låna hem den. Då kan man själv göra flera mätningar och läkaren kan se om lungornas funktion varierar under dygnet. Man kan också köpa en egen PEF-mätare på ett apotek.

Vid spirometri används en mer avancerad utrustning som ger mer information än en PEF-mätare. Man får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en apparat som kallas spirometer. Den mäter hastigheten och volymen på den luft som man blåser ut.

Ofta får man även göra ett så kallat reversibilitetstest. Det betyder att man får andas in luftrörsvidgande medicin och därefter göra undersökningen igen efter cirka 15 minuter för att se om resultatet blir annorlunda.

Hur mår man efteråt?

Undersökningarna kan vara en aning fysiskt ansträngande. Ibland kan den luftrörsvidgande medicinen ge lite hjärtklappning men det är inte farligt och brukar snabbt gå över.

Senast uppdaterad:
2012-03-08
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Lotta Persson, Göteborg