Höstblåsor

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn, men även vuxna kan få den. Infektionen brukar gå över av sig själv inom en vecka.

  • Insidan av en hand med utslag

    Höstblåsor är en virusinfektion med blåsor som kan sitta i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och gom.

Infektionen förekommer mest på sensommaren och hösten. Därför kallas den för höstblåsor. Infektionen förekommer främst hos barn under tio år och brukar uppträda på förskolor.

Smittan sprids från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna. Sjukdomen smittar mest de första sjukdagarna. Tiden från smitta till symtom brukar vara tre till sju dagar. Infektionen är lindrig och går över av sig själv.

Om du en gång har haft denna virusinfektion får du i regel inte den igen. Skulle infektionen återkomma är den lindrigare än första gången. Sjukdomen kallas ibland även hand- fot- och munsjuka, men har inte något att göra med mul- och klövsjukan hos djur.

Symtom

Vanliga besvär om du har höstblåsor är

  • blåsor som kan sitta i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och gom
  • små sår som kan uppstå om blåsorna går sönder
  • feber med 38-39 grader.

Ibland blir det också blåsor på händerna, fötterna eller stjärten. När virusinfektionen är över kan naglarna på en del barn förändras eller ramla av. En del får inga symtom alls. 

Behandling

Det finns ingen särskild behandling utan besvären brukar gå över av sig själv inom en vecka. Mot smärtor i munnen, som kan göra ont när du äter, kan du ta vanliga receptfria läkemedel. Med blåsor i munnen brukar det vara lättare att få i sig sådant som är kallt, till exempel kylda drycker eller glass.

Barn som har barnomsorg eller går i skolan kan vara där om barnet orkar vara i en barngrupp och delta i de vanliga aktiviteterna. Smittas sprids lätt i hela barngruppen utan att alla får symtom, och att låta barn med symtom vara hemma brukar inte förhindra att smittan sprids.

När ska man söka vård?

Om du själv eller barnet får blåsor och sår på eller i munnen och samtidigt får hög feber ska du kontakta en vårdcentral för att vara säker på att det inte finns andra orsaker till besvären.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Senast uppdaterad:
2016-08-26
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Leif Ekholm, barnläkare, Barnhälsovården, Region Örebro län