Hemangiom hos barn

Skriv ut (ca 2 sidor)

Hemangiom är godartade blodkärlstumörer som är mycket vanliga. Hemangiom förekommer oftare hos flickor och hos barn som är för tidigt födda. De flesta hemangiom ger inga besvär och försvinner av sig själva. Om ditt barn har hemangiom som kommit några månader efter förlossningen eller om barnet har många hemangiom bör du kontakta barnavårdscentralen.

Skriv ut

Hemangiom är godartade blodkärlstumörer. De är mycket vanliga och nästan 5 procent av alla barn som föds utvecklar hemangiom. Fler flickor än pojkar får hemangiom. De är vanligare hos för tidigt födda barn.

De flesta hemangiom ger inga besvär och försvinner av sig själva med åren. Det är inte helt klart varför hemangiom utvecklas.

Symtom på hemangiom

Symtom på hemangiom

Hemangiom är oftast klarröda, rödlila eller mörkröda. De kan vara upphöjda eller platta. En del djupt liggande hemangiom kan vara nästan hudfärgade eller bara lätt blåaktiga. Storleken varierar från några millimeter upp till flera centimeter. Stora hemangiom syns oftast redan vid födseln. Även små hemangiom kan synas vid födseln, men de flesta utvecklas under den första levnadsmånaden.

Hemangiom brukar växa både på bredden och på höjden under barnets första 6-8 månader. Sedan stannar tillväxten av och hemangiomet börjar tillbakabildas.

Under perioden som hemangiom växer händer det att det blir sår och mindre blödningar i dem. Även infektioner med bakterier förekommer och dessa kan behöva behandlas med antibiotika. Om såret verkar göra ont och besvära barnet eller om huden omkring blir irriterad ska du kontakta sjukvården för en bedömning.

Det kan ta allt från något år till tio år tills blodkärlen tillbakabildats helt. Om hemangiomet varit stort, eller suttit illa till, kan det efterlämna ett resttillstånd i huden som syns livet ut. Om barnet själv tycker att det är besvärande kan man åtgärda det. Detta görs vanligtvis då barnet vuxit klart och sällan före 10-12 års ålder.

Fäll ihop

Sök vård

Sök vård

Om ditt barn har ett synligt hemangiom som uppstått några månader efter förlossningen eller om ditt barn har många hemangiom bör du tala med barnavårdscentralen för en undersökning.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård och omsorg.

Fäll ihop

Undersökning av hemangiom

Undersökning av hemangiom

Normalt sett görs inga andra undersökningar än att man tittar på huden för att fastställa diagnosen hemangiom. Ultraljud används hos barn med många hemangiom för att säkerställa att barnet inte har hemangiom i inre organ.

Fäll ihop

Behandling av hemangiom

Behandling av hemangiom

Hemangiom behöver nästan aldrig behandlas. De försvinner av sig själva när barnet blir äldre. Men det kan ta många år innan blodkärlen tillbakabildats helt. Hos en del barn efterlämnar hemangiomet ett resttillstånd i huden. Om barnet självt vill kan man åtgärda detta då barnet blivit äldre.

Hemangiom som sitter så till att de stör viktiga funktioner eller utvecklingen av av dessa, som synen, kan behandlas med läkemedel under spädbarnsperioden.(Extern länk)

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2013-06-03
Skribent och redaktör:

Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Natalia Ballardini, barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset