Glaskroppsavlossning

Skriv ut (ca 2 sidor)

En glaskroppsavlossning innebär att ögats glaskropp lossnar från ögats näthinna. Det är mycket vanligt då du blir äldre och de flesta märker inte ens av det. En glaskroppsavlossning brukar inte behandlas. I sällsynta fall kan det däremot gå hål i näthinnan i samband med att glaskroppen lossnar och du behöver då få vård snabbt.

Skriv ut

  • Illustration av ett öga i genomskärning.

    Glaskroppen är en genomskinlig geléklump i ögat (orange på bilden) som ger stöd åt näthinnan.

    Mer information
    Illustration av ett öga i genomskärning.

Ögat är till stor del fyllt av en genomskinlig geléklump som kallas glaskropp. Den sitter fast i näthinnan, där syncellerna finns. Glaskroppens funktion är att ge stöd åt näthinnan.

När du blir äldre förändras glaskroppen så att den blir mindre elastisk. Då tappar den sin spänst och blir mer vattnig. Förändringen kan starta något tidigare hos personer som är starkt närsynta. Ofta lossnar då glaskroppen från näthinnan vilket kallas glaskroppsavlossning. Det är vanligt, sällan allvarligt och de flesta märker inte ens av när det händer.

Symtom

Glaskroppsavlossning kommer ofta plötsligt och gör inte ont. Du kan

• se grumlingar i form av rörliga punkter, streck eller ringar
• se blixtar i utkanten av synfältet
• se stora rörliga sotflagor eller får mycket disig syn

När ska jag söka vård?

Du ska kontakta vårdcentral eller ögonakut direkt om du

• ser blixtar i utkanten av synfältet.
• ser stora rörliga sotflagor eller får mycket disig syn.

Blixtar i utkanten av synfältet beror på att glaskroppen drar i näthinnan när den lossnar. Det kan då gå hål i näthinnan. Om du ser stora rörliga sotflagor eller får disig syn kan det dessutom ha uppstått en liten blödning i något av näthinnans blodkärl.

Om du enbart ser en del grumlingar i form av rörliga punkter, streck eller ringar behöver du inte söka vård. Efter några månader brukar de flesta grumlingar ha försvunnit.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Behandling

Behandling

I vanliga fall behöver inte en glaskroppsavlossning behandlas. Men i sällsynta fall kan det gå hål i näthinnan i samband med glaskroppsavlossningen. Hålet behöver då lagas för att du inte ska få en näthinneavlossning på ögat.

Ett hål i näthinnan lagas med laser. Behandling tar ungefär tio minuter och görs på en ögonmottagning. Ögat bedövas först med ögondroppar. Sedan får du sitta med huvudet i ett stöd på ögonmikroskopet medan läkaren leder korta blixtar med laserljus in i ögat. Det gör inte särskilt ont men lätta stick kan ibland kännas i ögat.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-05-25
Redaktör:

Carina Wesström, 1177 Vårdguiden 

Granskare:

Sven Crafoord, ögonläkare, Universitetssjukhuset, Örebro

Illustratör:

Kari C. Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge