Födelsemärken, leverfläckar

Allmänt

Ett födelsemärke är en mörk fläck på huden. Den innehåller extra mycket pigment, det vill säga det färgämne som gör huden brun om man är i solen. De pigmenterade hudförändringarna brukar även kallas leverfläckar och heter nevus på medicinskt språk.

Alla vuxna har födelsemärken. De första börjar synas redan under de första levnadsåren, och sedan får man fler och fler fram till ungefär 30-årsåldern. Kvinnor får ofta fler födelsemärken när de är gravida. Det är inte ovanligt att man har cirka 70 fläckar eller fler. De kan ha många olika utseenden och skiljer sig i storlek, form och färg.

Det är viktigt att vara uppmärksam på om födelsemärken förändras. Man bör också undvika att bränna sig i solen och använda solskyddsmedel med tillräckligt hög solskyddsfaktor beroende på var man befinner sig.

Födelsemärken kan man få överallt på kroppen. Nästan alla är ofarliga, men enstaka kan utvecklas till cancer. Det är ovanligt att det händer hos barn och ungdomar under 18 år.

Man kan också ha andra slags hudförändringar som inte kan utvecklas till cancer. Hit hör bland annat så kallade åldersvårtor eller medfödda märken som till exempel smultronmärken och storkbett.

Behandling

Om ett födelsemärke behöver undersökas närmare brukar man få det bortopererat. Före operationen får man lokalbedövning. Inom den allmänna sjukvården tas födelsemärken endast bort om det finns en medicinsk anledning att göra det.

Pigmenterade hudförändringar som opereras bort bör undersökas i laboratorium. Man ska inte få födelsemärken borttagna genom skrapning, laser eller frysning. Födelsemärken ska inte heller tas bort med så kallad diatermi, då vävnad bränns med hjälp av elström. Skälet är att det då inte går att undersöka den borttagna huden i mikroskop efteråt.

När ska man söka vård?

Ett födelsemärke behöver undersökas närmare av en läkare

• om det övergår till att bli ett sår
• om det växer eller ändrar form
• om det ändrar färg eller blir flammigt
• om det börjar klia eller blöda.

Om man misstänker att man har födelsemärken som behöver undersökas kan man kontakta en vårdcentral. Det gäller också om ett födelsemärke sitter så att till exempel kragen eller byxlinningen skaver mot det.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Senast uppdaterad:
2012-08-28
Redaktör:

Karin Lignell, 1177.se

Granskare:

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm