Födelsemärken, leverfläckar

Ett födelsemärke är en mörk fläck på huden. Den innehåller extra mycket pigment, som är det färgämne som gör huden mörkare när den utsätts för sol. Födelsemärken kallas ibland leverfläckar och på medicinskt språk heter de nevus. De flesta är ofarliga men det är viktigt att hålla koll på om de förändras.

Alla vuxna har födelsemärken. De första börjar synas redan under de första levnadsåren, och sedan kommer fler och fler fram till ungefär 30-årsåldern. Kvinnor får ofta fler födelsemärken när de är gravida. Det är inte ovanligt att ha cirka 70 fläckar eller fler. De kan ha många olika utseenden och skiljer sig i storlek, form och färg.

Det är viktigt att vara uppmärksam på om födelsemärken förändras. Du bör undvika att bränna dig i solen. Använd solskyddsmedel med tillräckligt hög solskyddsfaktor beroende på var du befinner dig.

Födelsemärken kan komma överallt på kroppen. Nästan alla är ofarliga, men enstaka kan utvecklas till cancer. Det är ovanligt att det händer hos barn och ungdomar under 18 år.

Det finns också andra slags hudförändringar som inte kan utvecklas till cancer. Hit hör bland annat så kallade åldersvårtor eller medfödda märken som till exempel smultronmärken och storkbett.

Behandling

Om ett födelsemärke behöver undersökas närmare brukar det opereras bort. Före operationen får du lokalbedövning. Inom den allmänna sjukvården tas födelsemärken endast bort om det finns en medicinsk anledning att göra det.

Pigmenterade hudförändringar som opereras bort bör undersökas i laboratorium. Du ska inte få födelsemärken borttagna genom skrapning, laser eller frysning. Födelsemärken ska inte heller tas bort med så kallad diatermi, då vävnad bränns med hjälp av elström. Skälet är att det då inte går att undersöka den borttagna huden i mikroskop efteråt.

När ska jag söka vård?

Ett födelsemärke behöver undersökas närmare av en läkare om det

  • övergår till att bli ett sår
  • växer eller ändrar form
  • ändrar färg eller blir flammigt
  • börjar klia eller blöda.

Om du misstänker att du har födelsemärken som behöver undersökas kan du kontakta en vårdcentral. Det gäller också om ett födelsemärke sitter så att till exempel kragen eller byxlinningen skaver mot det.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad:
2016-01-04
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm