Thacapzol

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Thacapzol?

Thacapzol är ett läkemedel som används vid hypertyreos, det vill säga när sköldkörteln bildar för mycket sköldkörtelhormon. Läkemedlet används framför allt som behandling mot så kallad giftstruma, som också kan kallas toxisk diffus struma, Basedows eller Graves sjukdom. Det kan också användas under kortare tid i avvaktan på annan behandling vid Graves sjukdom eller andra former av hypertyreos.

Thacapzol tillhör läkemedelsgruppen tyreostatika. Medicinen innehåller det verksamma ämnet tiamazol.

Recept och högkostnadsskydd

Thacapzol finns som tabletter i styrkan 5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom sköldkörtelhormonerna tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3. När sköldkörteln bildar för mycket sköldkörtelhormon ökar ämnesomsättningen och kroppen går på högvarv. Man kan få besvär som till exempel hjärtklappning, svettningar, viktnedgång och skakningar.

Det verksamma ämnet i medicinen, tiamazol, hämmar bildningen av sköldkörtelhormon i sköldkörteln. Höga doser kan helt stoppa produktionen.

När bildningen av sköldkörtelhormon minskar eller stoppas helt minskar även de besvär som beror på överproduktionen av hormon. Effekten brukar komma efter några veckor.

Behandlingstiden vid Graves sjukdom, är ofta ett till ett och ett halvt år. Efter den tiden har sjukdomen oftast läkt. Thacapzol används också inför behandling med radiojod eller operation för att minska överproduktionen av hormoner. När man tar läkemedlet före annan behandling brukar det handla om en till tre månader.

Hur tar man medicinen?

Man kan välja om man vill ta medicinen på fastande magen eller till mat.

Medicinen är känslig för ljus och tabletterna bör därför förvaras i burken.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen anpassas speciellt för varje person och måste provas ut av läkare. En vanlig dos för vuxna i början av behandlingen är 1-4 tabletter 2 gånger om dagen.

Dosen brukar minskas vid fortsatt medicinering.

Viktigt

Om man får tecken på infektion, till exempel feber, sjukdomskänsla eller halsont, måste man omedelbart kontakta läkare. Medicinen kan i sällsynta fall påverka benmärgen så att antalet vita blodkroppar sjunker. Då försämras kroppens försvar mot infektioner. Man ska inte fortsätta behandlingen förrän man har haft kontakt med läkaren som uteslutit att antalet vita blodkropparna är lågt.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Thacapzol samtidigt som man behandlas med radioaktivt jod.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få hudutslag och ont i lederna.

Hos vissa personer kan antalet vita blodkroppar minska. Då kan risken för infektioner öka.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-07-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Filipsson Nyström, läkare, specialist i hormonsjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg