Terracortril med polymyxin B

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Terracortril med polymyxin B?

Terracortril med polymyxin B är ett läkemedel som kan användas i både ögonen och öronen. Det dämpar inflammation och motverkar bakterieinfektion.

I öronen används medicinen i yttre hörselgången, till exempel mot eksem som kan vara infekterat av bakterier.

I ögonen används den mot inflammationer, till exempel allergi, då det samtidigt kan finnas en bakterieinfektion.

Medicinen innehåller tre verksamma ämnen. Oxitetracyklin och polymyxin B är antibiotika. Hydrokortison tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider, i dagligt tal kallat kortison.

Recept och högkostnadsskydd

Terracortril med polymyxin B kan användas både i ögonen och i öronen och finns som droppar och salva. Både dropparna och salvan är förpackade i en tub. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man har inflammation i yttre hörselgången får man ofta klåda. Det kan också vätska sig i hörselgången, som även kan vara svullen och det kan göra ont.

Inflammation i ögonlocken kan till exempel vara eksem kring ögonfransarna som gör att huden blir röd och fjällar. Om man har en inflammation i ögat, till exempel på grund av allergi, får man oftast kraftig klåda och ögonen kan kännas irriterade och trötta. När man redan har en inflammation kan bakterier lättare angripa och orsaka en infektion.

De verksamma ämnena oxitetracyklin och polymyxin B hämmar bakteriernas tillväxt. Hydrokortison motverkar allergi och symtom på inflammation som rodnad, svullnad, klåda och ömhet.

Hur tar man medicinen?

Man bör tvätta händerna både före och efter användning av medicinen.

Man ska skaka tuben med dropparna före användning. Då blandas innehållet ordenligt så att man får rätt mängd av de verksamma ämnena.

När man ska använda medicinen i öronen trycker man ut dropparna eller salvan i yttre hörselgången.

När man ska använda medicinen i ögonen drar man försiktigt ner det nedre ögonlocket. Salvan trycker man försiktigt ut mellan nedre ögonlocket och ögat. Dropparna droppar man på mitten innanför det nedre ögonlocket. När man behandlar ögonen ska man undvika att röra vid ögat eller ögonfransarna med tubspetsen för att förhindra att bakterier kommer in i tuben.

En öppnad tub som används för ögonen är hållbar en månad på grund av risken för infektion.

Medicinen ska förvaras i skydd mot kyla.

Dosering 

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosering i ögonen

En vanlig dosering för dropparna är 1-2 droppar 3 gånger om dagen. Om man använder andra ögondroppar samtidigt bör man ta de olika dropparna med minst fem minuters mellanrum. Det är för att den första dosen inte ska sköljas bort, eftersom utrymmet innanför ögonlocket är begränsat.

För salvan är en vanlig dosering en salvsträng om 1-1,5 centimeter 2-3 gånger om dagen.

Dosering i öronen

En vanlig dosering för dropparna är 2-4 droppar 3 gånger om dagen.

För salvan är det vanligt med en salvsträng om 1-1,5 centimeter 3-4 gånger om dagen.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har en svamp- eller virusinfektion i ögat eller örat. Man ska inte heller använda den om man har en varig ögoninfektion.

Man ska undvika längre tids behandling än vad läkaren ordinerat.

Medicinen kan orsaka gula fläckar på textilier.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen i ögonen kan få biverkningar som till exempel sveda.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedin, Sundsvalls sjukhus