Syntocinon

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Syntocinon?

Syntocinon används för att sätta igång amning, lindra spända bröst och motverka mjölkstockning, det vill säga att en eller flera mjölkgångar i bröstet är tilltäppta så att mjölken inte kan komma ut.

Det verksamma ämnet är hormonet oxytocin.

Recept och högkostnadsskydd

Syntocinon finns som nässprej. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Hormonet oxytocin bildas i kroppen, särskilt under graviditeten. Oxytocin gör att körtelgångarna drar ihop sig och pressar ut mjölk ur brösten. Vanligtvis kommer effekten redan inom fem minuter efter att man har tagit medicinen.

Under och efter en förlossning kan man få Syntocinon i dropp för att livmodern ska dra ihop sig.

Hur tar man medicinen?

Man håller huvudet upprätt och sprejar medicinen i näsan. Det är bra att snyta ur näsan innan.

Oöppnad förpackning ska förvaras i kylskåp. En förpackning som används kan förvaras i rumstemperatur, och är då hållbar i en månad.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering är en sprejning i ena näsborren ungefär 5 minuter innan man ska amma eller pumpa ut mjölk.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar vissa läkemedel samtidigt finns det risk för att medicinerna påverkar varandra. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos man ska ta. Därför ska man alltid berätta för läkaren vilka mediciner, naturläkemedel eller hälsokostpreparat man använder. Även apotekspersonalen kan ge råd.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Syntocinon nässprej är inte avsedd att användas när man är gravid. Om man använder medicinen är man är gravid kan förlossningsarbetet starta.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-02-27
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Britth-Marie Landgren, gynekolog, Huddinge sjukhus