Pevaryl

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Texten beskriver Pevaryl som används på huden.

Vad är Pevaryl?

Pevaryl är ett läkemedel mot svampinfektioner i huden. Det verksamma ämnet är ekonazol.

Recept och högkostnadsskydd

Pevaryl som man använder på huden finns som kräm och puder. Pevaryl kan köpas receptfritt för behandling av fotsvamp.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Svamp förekommer ofta på varma och fuktiga ställen som till exempel mellan tårna, på insidan av låren eller i ljumskarna. Svamp kan ge klåda, rodnad, fjällande hud och eksemliknande förändringar.

Det verksamma ämnet i medicinen, ekonazol, verkar genom att påverka svampen så att den inte kan växa.

Om man inte blir bättre inom 1 vecka ska man rådgöra med läkare.

Hur använder man medicinen?

Vid fotsvamp ska man tvätta och torka fötterna noga före behandlingen.

När man använder krämen är bra att smörja in hela det angripna hudområdet och även den hud om finns runt omkring infektionen. Svampen kan finnas där även om det inte syns.

Efter att man smörjt på krämen ska man tvätta händerna, såvida det inte är händerna som ska behandlas. På så sätt undviker man att få in medicinen i ögonen.

Pudret kan till exempel användas inuti strumpor och skor som förebyggande mot fotsvamp.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man använder Pevaryl morgon och kväll. Man ska fortsätta behandlingen ytterligare två veckor efter att symtomen försvunnit för att undvika att besvären kommer tillbaka.

Om infektionen är på händerna bör man behandla varje gång man har tvättat händerna.

Medicinen ska inte användas av barn under tio år om inte en läkare rekommenderat det.

Viktigt

Även om besvären minskat kan svampen finnas kvar i huden. Om man avbryter behandlingen för tidigt, eller om man använder medicinen oregelbundet, kan svampen börja föröka sig och infektionen kan då komma tillbaka.

Man bör undvika att få Pevaryl i ögonen.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra former av Pevaryl

Pevaryl finns också som slidpiller för behandling av svampinfektioner i underlivet.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-08-14
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.