Spermadonation

Skriv ut (ca 2 sidor)

Genom spermadonation och assisterad befruktning kan hetero- och lesbiska par få hjälp att få barn. Det finns en stor efterfrågan på donerade spermier. Det behövs fler donatorer.

Skriv ut

Spermadonation har förekommit under flera år i många länder runt om i världen. Sedan 2003 är det möjligt att göra provrörsbefruktning med donerad sperma i Sverige. Den första juli 2005 blev det även tillåtet för lesbiska par att få göra provrörsbefruktning med donerad sperma. Paret som tar emot spermierna blir barnets föräldrar.

Heterosexuella par och lesbiska par

Heterosexuella par och lesbiska par

Heterosexuella par där mannens spermier inte fungerar eller saknas och lesbiska par kan få hjälp med assisterad befruktning med donerade spermier.

Fäll ihop

Ensamstående kvinnor

Ensamstående kvinnor

Som ensamstående kvinna har du för närvarande inte rätt att få spermadonation i Sverige.

Fäll ihop

Barnens rättigheter

Barnens rättigheter

Enligt svensk lag har de barn som kommer till genom spermiedonation i Sverige rätt att vid mogen ålder få uppgifter om sitt genetiska ursprung. Donatorn är införstådd med detta. Föräldraparet är helt anonyma för donatorn och donatorn är helt anonym för paret.

Föräldrarna är skyldiga att berätta för barnet om dess genetiska ursprung och uppmanas att på ett enkelt sätt berätta redan när barnet är litet.

Fäll ihop

Förutsättningar för donatorn

Förutsättningar för donatorn

Donatorn

  • För att kunna donera spermier måste donatorn vara en frisk man, 20-45 år, som inte är bärare av några kända ärftliga sjukdomar. Donatorn måste även ha en altruistisk inställning till donationen, det vill säga vara osjälvisk och inte se till sin egennytta.
  • Donatorn får donera spermier till ett begränsat antal par.
  • Utseendet hos donatorn bör matchas med föräldrarnas vad gäller hårfärg, hudfärg, ögonfärg och längd.
Fäll ihop

Så går donationen till

Så går donationen till

Donatorn får lämna spermieprov och blodprover för att kontrollera om de finns någon infektion, samt besöka läkare och beteendevetare för medicinsk respektive psykosocial bedömning.

När mannen blir godkänd som donator får han komma och lämna upprepade spermaprover för nedfrysning. Sex månader efter sista lämningstillfället tas nya infektionsprover för att man ska kunna försäkra sig om att mannen inte bär på någon infektion. Därefter kan de frysta spermierna doneras.

Fäll ihop

Sök vård

Sök vård

Vart vänder man sig:
Spermadonationsbehandlingar görs vid universitetssjukhusen.

Fäll ihop

Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-01-22
Skribent och redaktör:

Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Camilla Stenfelt, Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset