Tandolycksfall hos barn

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Det är vanligt att barn slår sig i munnen när de leker eller idrottar. En tandskada kan vara att man slagit ut en tand helt och hållet, att tanden sitter löst, att en bit av tanden gått av eller att tanden har fått en spricka. Behandlingen beror dels på skadans omfattning och dels på om tanden är permanent eller en mjölktand.

Om barnet slår ut en permanent tand så att den lossnar helt ska man omedelbart kontakta en tandläkare. Ju snabbare tanden sätts på plats igen, desto större är möjligheterna till att det ska läka bra.

De flesta skador på mjölktänder läker utan komplikationer, men det finns en risk att de nya tänderna som väntar i käken skadas vid olyckstillfället.

Behandling

Man bör försöka sätta tillbaka en utslagen permanent tand direkt på olycksplatsen, men först måste tanden rengöras. Ta tag i den så kallade krondelen, som är den vitare delen av tanden. Skölj tanden och speciellt tandroten i rinnande kallt vatten i cirka tio sekunder. Rör inte tandroten. Tryck sedan försiktigt tillbaka tanden på sin plats. Bit på en näsduk eller liknande och sök omedelbart tandvård. En utslagen mjölktand ska man aldrig sätta tillbaka.

Om det inte går att sätta tillbaka tanden ska man lägga den i vanlig mjölk, i saliv direkt i barnets mun, i en mugg där barnet spottat saliv i eller i koksaltlösning. Del av en krona som består av emalj och dentin kan däremot läggas i vatten.

Tandläkaren sätter tillbaka tanden och fäster den i tänderna bredvid med hjälp av så kallad fixationstråd. Tråden måste sitta kvar i en till tre veckor.

Det är vanligt att barn slår av en flisa eller en bit av en framtand. Om det gör ont när barnet tuggar eller om det isar kan tandläkaren lägga på en skyddande lack eller fyllning.

Om en stor bit av en permanent tand slagits ut kan tandläkaren försöka limma fast den lösa biten. På vägen till tandläkaren ska den lösa tandbiten förvaras i vanligt kranvatten.

Om barnet slår i en tand så att den blivit något lösare kan tanden oftast sitta kvar.

Läs mer: Vad kostar tandvård?

När ska man söka vård?

Man ska alltid kontakta en tandläkare om ett barn slår sig i munnen.

Man kan få råd om vart man ska vända sig för akut tandvård genom att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Annars kan man ringa 112.

Visa mer

Mjölktänder

Mjölktänder

 • Tandens uppbyggnad

  Om en tand skadas så att en stor bit av tanden lossnar kan den innersta delen av tanden, som innehåller nerver och blodkärl, bli synlig. Den delen av tanden kallas pulpan.

  Mer information
  Tandens uppbyggnad

  En tand består av krona och rot. Kronan är den del som syns i munnen, medan roten sitter fäst i käkbenet. Kronan är klädd med emalj på ytan, men huvuddelen av tanden består av ämnet dentin, det så kallade tandbenet. Den innersta delen av tanden kallas pulpan eller tandnerven. Den är uppbyggd av bindväv, som innehåller blodkärl och nerver.

Små barn leker och ramlar

Det är lätt hänt att små barn ramlar och skadar sina tänder. Ofta händer olyckorna i samband med lek eller när barnet lär sig gå, springa, cykla eller åka skridskor. Vid två till tre års ålder sker de flesta olyckorna. Det är vanligare att pojkar skadar tänderna än att flickor gör det.

Vad händer med de nya tänderna?

Skadornas omfattning kan variera, men det vanligaste är att barn slår av en bit av en tand eller slår i en tand så den sitter löst. De flesta skador på mjölktänder läker utan komplikationer, men det finns en risk att även de nya tänderna som väntar i käken under tandköttet kan skadas vid olyckstillfället. Den nya tanden kan när den kommer fram ha en fläck eller avvikande form, till exempel kan tanden vara gropig. Risken är större vid svårare skador på mjölktänder och om skadan sker innan barnet är tre år.

Om en mjölktand måste dras ut finns det en viss risk för att de nya tänderna kommer senare och att det blir för trångt för dem. Det beror på att käken inte växer lika mycket när det inte längre finns någon mjölktand på plats.

Kontakta tandvården

Man ska alltid kontakta en tandläkare om ett barn slår sig i munnen. Ibland kan man känna sig osäker på om slaget har skadat tänderna, och en tandläkare kan bland annat med hjälp av röntgen bedöma skadans omfattning.

I första hand vänder man sig till närmaste folktandvårdsklinik eller sin egen tandläkare. Man kan få råd om vart man ska vända sig för akut tandvård genom att ringa sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177. Annars kan man ringa 112.

En spricka behöver inte behandlas

En spricka i tanden är en skada som oftast inte vållar några problem. Den kan vara svår att upptäcka och syns olika bra i olika ljussken. Det är sällan barnet får ont eller känner av sprickan, och den behöver inte behandlas. Det är också mycket sällsynt med komplikationer efteråt.

Om barnet slår av en bit av en tand

Det är vanligt att barn slår av en flisa eller en bit av en framtand. Det kan göra ont när barnet tuggar och det kan även isa i tanden. Eftersom fyllningar inte fäster så bra på en avslagen mjölkframtand, brukar tandläkaren endast slipa till tanden om den är vass, så att inte barnet skadar sig på tungan eller på läpparna. Om det isar i tanden kan tandläkaren lägga en skyddande lack eller fluor för att lindra. Det brukar sällan bli några problem efteråt.

Den innersta delen av en tand kallas för pulpan och innehåller nerver och blodkärl. Om en stor bit av tanden har slagits av kan ibland pulpan bli synlig. Då brukar det göra riktigt ont och tanden måste dras ut.

Tänder som sitter löst

En vanlig skada är att barnet slår i en tand så att den sitter löst. Ibland sitter tanden kvar på sin ursprungliga plats men slaget mot tanden kan också göra att den hamnar snett eller trycks upp i käken. Den kan också ha tryckts utåt, men sitter fortfarande kvar. I några fall kan det vara tandens rot som har slagits av.

Vid de här skadorna blöder det och gör ont och det är ofta svårt för barnet att äta. Tandläkaren kan bedöma skadan på olika sätt.

 • I de flesta fall kan tanden sitta kvar. Under den första veckan efter olyckan bör barnet få mat som är lätt att tugga. Man kan badda den skadade tanden med en gaskompress eller en bomullspinne med klorhexidin som är en bakteriedödande lösning som finns att köpa på apotek. Det är bra om barn som använder napp eller suger på tummen undviker att göra detta under den här tiden.
 • Om tanden sitter så illa att barnet inte kan bita ihop eller tandläkaren bedömer att det finns en risk att den nya tanden har skadats, måste tanden dras ut.

Ibland mörknar tanden efteråt

Ibland kan en mjölktand som varit lös och sedan läkt fast skifta i färg och mörkna efteråt. Tanden, som ofta blir gråaktig, bör alltid kontrolleras av en tandläkare som bland annat med hjälp av röntgen undersöker att tanden inte är infekterad. I många fall försvinner missfärgningen av sig själv, men om det har utvecklats en infektion i tanden måste tanden dras ut. Annars kan infektionen sprida sig inom roten och käkbenet.

Om barnet slår ut en mjölktand

En utslagen mjölktand ska aldrig sättas tillbaka. Om barnet har mycket ont kan man ge smärtstillande medicin som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil eller medicin som innehåller ibuprofen, till exempel Ipren. Medicinerna finns i olika former och dosen anpassas efter barnets vikt. Det finns anvisningar på förpackningen.

Fäll ihop

Permanenta tänder

Permanenta tänder

Cykelolyckor, idrott och våld orsakar många skador

Många tandskador bland barn i skolåldern sker i samband med lek och idrott. Även cykelolyckor och fall orsakar tandskador. I åldrarna mellan åtta och tio år sker de flesta olyckorna, och pojkar drabbas oftare än flickor.

Bland tonårspojkar inträffar också tandolyckor i samband med misshandel.

Vart vänder man sig?

Om ett barn har skadat sina tänder kan man ta kontakt med sin egen tandläkare eller närmaste folktandvårdsklinik. Man kan få råd om vart man ska vända sig för akut tandvård genom att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Annars kan man ringa 112.

Sprickor behöver inte behandlas

En spricka i tanden är en skada som oftast inte vållar några problem. Den kan vara svår att upptäcka och syns olika bra i olika ljussken. Det är sällan man får ont eller känner av sprickan, och den behöver inte behandlas. Det är också mycket sällsynt att man får komplikationer efteråt.

Om barnet slår av en bit av en tand

Den vanligaste skadan är att barnet slår av en bit av en framtand. Det kan göra ont när barnet tuggar och det kan även isa i tanden. När man har hittat den avslagna tandbiten, ska man förvara den i vanligt kranvatten tills man har kommit till tandläkaren. Det är ingen brådska att ta sig till tandläkaren.

I första hand limmas den lösa biten fast. Tandens färg och form blir som innan olyckan. En annan metod är att bygga upp tanden igen med en plastfyllning, som blir snarlik den ursprungliga tanden. Så småningom kan det bli aktuellt att ersätta fyllningen eller den limmade tanden med en porslinsfasad eller porslinskrona.

Den innersta delen av en tand kallas för pulpan och innehåller nerver och blodkärl. Om en stor bit av tanden har slagits av kan ibland pulpan bli synlig. Då gör det mer ont. För att lindra och förhindra att tanden blir infekterad måste pulpan behandlas. Därefter limmas den lösa biten fast eller så byggs tanden upp med en plastfyllning.

Om en tand sitter löst

En vanlig skada är att barnet slår i en tand så att den sitter löst. Om tanden sitter kvar på sin ursprungliga plats brukar det läka utan komplikationer. Men det blöder och gör ont och det är ofta svårt för barnet att äta.

Ibland kan slaget mot tanden göra att den hamnar snett eller trycks upp i käken. Den kan också ha tryckts utåt, men sitter fortfarande kvar. Även vid de här skadorna blöder det och gör ont, tandköttet är svullet och det är ofta svårt för barnet att bita ihop.

Tandläkaren försöker flytta tillbaka tanden till sitt ursprungsläge och fäster den i tänderna som sitter bredvid. Detta görs med hjälp av en så kallad fixationstråd, som sätts fast med plast och måste sitta kvar under två till tre veckor.

Om barnet slår ut en permanent tand

Om barnet slår ut en permanent tand helt och hållet ska man omedelbart försöka sätta tillbaka tanden. Ju snabbare tanden sätts på plats igen, desto bättre är möjligheterna till att det ska läka bra. Mjölktänder ska inte sättas tillbaka.

Tanden kan sättas tillbaks på sin plats redan på olycksplatsen. När man hittat tanden tar man försiktigt upp den genom att hålla i tandkronan, som är den korta ljusa delen av tanden. Rör inte tandroten. Tandroten sköljs försiktigt av under rinnande kallt vatten i cirka tio sekunder. Därefter trycks tanden försiktigt på plats igen. Om tanden inte kommit på helt rätt plats kan tandläkaren rätta till det senare. Man kan bita på en näsduk eller liknande för att stabilisera tanden. Sök tandvård omedelbart.

Om det inte går att sätta tillbaka tanden på sin plats läggs den i vanlig mjölk. Om detta inte är möjligt kan barnet spotta saliv i en mugg att lägga tanden i eller förvara tanden i munnen. Man bör undvika att transportera tanden i vanligt kranvatten då detta kan skada de känsliga cellerna på tandroten. Sedan ska man omedelbart ta kontakt med en tandläkare för fortsatt behandling.

Hos tandläkaren sätts tanden tillbaka och fästs i tänderna bredvid med hjälp av en så kallad fixationstråd. Tråden sätts fast med plast och får sitta kvar under en till två veckor.

En utslagen tand måste oftast rotfyllas. Denna behandling påbörjas inom en till två veckor efter olyckan. Man kan läsa mer om rotfyllning i kapitlet Fördjupning och länkar.

Vad kan man göra själv?

Tandskador gör naturligtvis ont och ofta har barnet svårt att tugga efteråt. För att lindra kan man ge smärtstillande medicin som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil eller medicin som innehåller ibuprofen, till exempel Ipren. Följ anvisningarna på förpackningen för rätt dosering.

Det är bra om barnet den närmaste tiden efter olyckan får mat som är lättuggad.

Munnen behöver dessutom sköljas regelbundet med klorhexidin, som är en bakteriedödande lösning som finns att köpa på apotek. Om barnet tycker det är svårt att skölja munnen kan man använda en bomullspinne eller gaskompress och badda det skadade området.

Även om det kan kännas besvärligt är det viktigt att inte hoppa över tandborstningen under denna tid. Den skadade tanden kan borstas med en speciell tandborste, till exempel en vinkelborste eller minitandborste.

Komplikationer

I vissa fall kan en skadad tand skifta i färg efteråt. Det kan bero på olika saker och behandlas på olika sätt.

 • Om tanden blir rosa beror det på en blödning inne i tanden. Det går över av sig själv.
 • Om tanden blir gul beror det på en förkalkning inne i tanden. Det behöver inte behandlas men den gula färgen kommer att finnas kvar.
 • Om tanden blir grå kan det bero på att den är infekterad. Tanden är öm, kan kännas lös och ibland ser den längre ut. En grå missfärgad tand ska undersökas av en tandläkare. Ibland kan vissa gråa missfärgningar försvinna av sig själv, men om den är infekterad måste tanden rotfyllas.

Ibland när barn slår ut en tand, eller får ett slag som gör att tanden flyttar sig ur sitt ursprungliga läge, blir det skador på tandens rot som inte går att behandla. Det hjälper inte att rotfylla tanden. Barnet kommer då efter några år att förlora tanden, som vid lämplig tidpunkt kan ersättas med ett så kallat implantat eller en bro. I vissa fall kan tanden även ersättas genom att man flyttar en av patientens egna tänder till platsen för den förlorade tanden. Men oftast görs dessa lösningar inte förrän barnet är vuxet. Om man förlorar en tand tidigt får man tandställning med en plasttand tills man kan få sitt implantat.

Tandskydd förebygger skador

Barn som är aktiva inom sporter där de riskerar att skada tänderna, till exempel fysiska kontaktsporter och i sporter med klubbor, ska använda tandskydd.

Tandskydd är gjorda i plast och framställs efter det att tandläkaren har tagit ett avtryck av barnets tänder. Det finns i olika färger och används i överkäken. Man ska borsta tandskyddet med tandkräm både före och efter användning. Man förvarar det i vatten som måste bytas minst en gång per vecka. Om tandskyddet går sönder måste man göra ett nytt.

I början kan det kännas ovant att använda tandskydd precis som det gör när man börjar använda en tandställning, men de flesta vänjer sig snabbt. Tandskydd är särskilt viktigt hos ungdomar med utstående framtänder.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

För barn

I Barnavdelningen i 1177.se finns tecknade filmer om tänder, tandvård, undersökningar och behandlingar. Följ med Gabriel, Greta, Jimmy och Jullan till tandläkaren.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2014-03-04
Redaktör:

Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Agneta Robertson, tandläkare, Specialistkliniken för pedodonti, Göteborg

Granskare:

Ulf Glendor, tandläkare, Dental Trauma AB, Linköping

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge