Senast reviderad 2009-02-09

Kan man göra faderskapstest utan att eventuell pappa får veta?

Fråga

Jag är gravid och vet inte vem som är pappa till barnet. Kan man göra ett faderskapsprov innan barnet är fött? Hur går det till? Kan det göras utan att männen ifråga får vetskap om det?

Svar

Jag är läkare och inte jurist, så jag kan inte svara för alla de juridiska delarna av denna fråga. Rent teoretiskt skulle man kunna göra ett fostervattenprov och få ut celler med DNA från fostret och jämföra detta med faderskandidaternas DNA innan barnet är fött. Från faderskandidaterna tas DNA-prov som ett vanligt blodprov i armbågsvecket. Men ett fostervattenprov är inte helt riskfritt. I cirka ett fall av hundra leder provtagningen till missfall och därför bör skälen vara starka för att göra fostervattenprov. Jag har aldrig varit med om att fostervattensprov har gjorts för faderskapsbestämning och jag tror inte att någon läkare skulle gå med på att göra ett fostervattenprov av denna anledning.

Blodprov från faderskandidater för DNA-bestämning kan inte göras lagligt i Sverige utan att faderskandidaterna har vetskap om att provet tas och vad syftet är.

Man måste rimligen vänta tills barnet är fött och sedan får man ta blodprov från barnet och från de män som kan vara aktuella. Jag tycker att du redan nu ska ta kontakt med en barnmorska om detta. Hon kommer förmodligen att hänvisa dig till kommunens socialtjänst. Där finns en avdelning för familjerätt som hjälper till med dessa frågor. De kan ålägga en utpekad pappa att lämna blodprov, även mot sin vilja.

Du är inte så ensam om att vara i denna situation som du kanske tror. Om du behöver en samtalspartner kring dessa frågor kan troligen en barnmorska på mödravårdscentralen hänvisa dig till någon kurator. Nu vet jag inte alls hur långt du kommit i din graviditet, om du har någon fast partner eller om abort är ett alternativ. Det kan ju finnas mycket som du kan behöva diskutera med någon som har erfarenhet av liknande situationer.

Jag tycker, oavsett vad barnmorskan säger, att det är bra om du tar kontakt med socialtjänsten så snart som möjligt om du nu tänker dig att föda barnet. Då vet du hur proceduren går till, även om det inte blir aktuellt med prov förrän barnet är fött.

DNA-prov kan numera tas av vem som helt genom ett enkelt prov från munslemhinnan i kinden. På nätet finns firmor som gör sådana analyser för ett par tusen kronor. Det är dock inget jag skulle rekommendera eftersom det då antagligen finns en massa juridiska, etiska och tekniska problem.

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin