Senast reviderad 2012-03-22

Kan man få tillbaka Henoch-Schönleins purpura?

Fråga

När min son var två år hade han Henoch-Schönleins purpura.
Han är nu tolv år och har vad jag vet inga sviter efter sjukdomen. Han fick ingen behandling, vad jag minns. Är det risk att han får tillbaka sjukdomen och vilka symtom ska man i så fall hålla utkik efter?

Svar

Henoch-Schönleins purpura (HSP) är en så kallad vaskulit, en inflammation i små blodkärl i hud och inre kroppsorgan. HSP är vanligast hos barn i åldern fyra till tio år men förekommer även hos ungdomar och vuxna. Under de närmaste månaderna efter att man har haft HSP är det ganska vanligt med återfall, men har det gått tio år är det liten risk att han får tillbaka det. HSP brukar som regel inte lämna några bestående skador.

HSP börjar ofta i samband med en vanlig förkylning. Ett par veckor efter förkylningen börjar symtomen med feber och allmän sjukdomskänsla. Sedan kommer utslagen, den så kallade purpuran, som består av små upphöjda blåmärken. Svullnad och värk i leder är vanligt. Magsmärtor och kräkningar, som kan vara blodiga förekommer också. Njurarna kan angripas och ge blod i urinen.

Trots sådana ganska  påtagliga symtom brukar vanliga blodprover vara normala. Vanligen behövs inte någon behandling utöver smärtstillande medel vid behov. I vissa fall med svårare magblödningar eller påverkan på njurarna kan det bli aktuellt att behandla med kortison eller cellhämmande medel.

Men som sagt, risken är liten att din son skulle få tillbaka sjukdomen.

 

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin