Senast reviderad 2012-01-11

Vad gör man åt urinvägsreflux hos småbarn?

Fråga

Vår fem månader gamla son har sedan födseln behandlats med antibiotika för vad som från början var en urinvägsinfektion. Nu har man efter urinblåsröntgen konstaterat att han har reflux mellan urinblåsa och urinledare.

Vi undrar om detta är vanligt hos små barn? Vet man vad det kan bero på? Om det inte växer bort, vilka åtgärder sätts då in?

Svar

Hos barn med UVI förekommer reflux, i större eller mindre grad, hos ungefär en tredjedel. Själva refluxen är något som man är född med, och ibland finns en ärftlig förklaring till detta. Någon annan orsak är inte känd. Reflux kan förekomma utan att man får infektioner. I så fall behöver man inte göra något åt det. Det är inte refluxen i sig som är riskabel för njurarna, utan infektionen.

Målsättningen med behandling vid reflux är att minska risken för skador på njurarna, vilket görs genom att noggrant behandla och följa upp infektioner. Detta kan också innebära förebyggande antibiotikabehandling under lång tid. I enstaka fall kan det bli aktuellt med operation.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin