Second opinion, en andra läkarbedömning

Vad gäller?

Vad gäller?

Rätt till second opinion

Om man har varit hos en läkare och fått ett sjukdomsbesked som innebär att man står inför svåra medicinska beslut kan man ha rätt att få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, en så kallad second opinion. Det innebär att man har möjlighet att bli undersökt av en annan läkare än den man först vände sig till. Syftet med att få en second opinion är att man ska vara säker på att man får den vård och behandling som passar bäst för en själv.

En second opinion har man rätt till om

  • man har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada och
  • diagnosen eller den föreslagna behandlingen kan innebära särskilda risker eller få betydelse för den framtida livskvaliteten.

Till exempel kan man ha rätt till en second opinion om man har cancer eller någon sjukdom i nervsystemet. Man kan alltid fråga sin läkare om man har möjlighet att få en second opinion.

Hemlandstinget betalar

Det vanligaste är att man får träffa en läkare eller ett vårdteam på ett annat sjukhus än det man först besökte i det landsting där man bor. Om man har önskemål om att komma till någon särskild läkare eller klinik inom Sverige så är landstinget där man bor skyldigt att försöka ordna så att man får komma dit. Det egna landstinget har en skyldighet att bekosta en andra medicinsk bedömning, även om det innebär att man måste resa till ett annat landsting. Hemlandstinget ska även stå för resekostnaden.

Vart kan man vända sig?

Om man vill ansöka om att få en second opinion kan man fråga sin läkare eller någon annan representant för den mottagning där man fått sin första medicinska bedömning.

Man kan också ta kontakt med patientnämnden eller patientombudsmannen i det landsting där man bor för att få information om vilka rättigheter man har enligt lagstiftningen att få en second opinion.

Läs mer: Om man inte är nöjd med vården

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2014-10-27
Redaktör:

Helena Vogel, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Stockholm