Habiliteringscentrum Västerås


Fredagen den 16 december har Habiliteringscentrum stängt viss del av dagen för personalutbildning.

Vi har stängt mellan klockan 8.30 och 14.00. Efter klockan 14.00 når du oss som vanligt igen.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Datateket - Av/omboka tid

 • Datateket - Beställa tid

 • Datateket - Kontakta

 • Egen vårdbegäran

 • Egen vårdbegäran synenheten

 • Kontakta mig

 • Tolkenheten - Av/omboka tolk

 • Tolkenheten - Beställa tolk

 • Tolkenheten - Kontakta

 • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

021-17 48 00
Telefontid idag:
08–16
Öppet idag:
08–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16
Öppettider:
Mån-fre 08–16
Växeltelefon:
021-17 30 00
Avbokning:
021-17 48 00
Bokning:
021-17 48 00
Sjukresebeställning:
020-21 21 21

ADRESS

Besöksadress
Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 20
Län, kommun
Västmanlands län
Postadress
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Vägbeskrivning

Följ E18 och sväng av vid skyltning mot Sjukhus (Stockholmsvägen).

Vid första trafikljuset är det skyltat till vänster mot sjukhusets huvudentré. Till höger finns en Statoil-mack. Fortsätt rakt fram vid det trafikljuset.

Tag nästa avfart som är till vänster (det finns skylt med Akutmottagning), Cedergatan.

Fortsätt den vägen förbi en avfart till vänster (mot akutmottagningen) och tag nästa avfart till vänster.

Det finns en parkeringsplats till vänster och gula enplanshus till höger. Fortsätt rakt fram över en vägbula till en 4-vägskorsning.

Till höger direkt efter korsningen finns ett högre gult hus.

Det är Habiliteringscentrum.

I bortre gaveln på huset ligger ingång 20. Framför entrén finns ett fåtal parkeringar, tillstånd för dessa får du i vår reception.

Du kan också ta lokalbussen till oss:

Du åker med linje 1 – Röd linje mot Bjurhovda.

Du går av vid hållplatsen ”Adelsögatan”.

Vårt utbud

Egen vårdbegäran

Din familjeläkare, annan landstingsverksamhet eller din kommun kan skicka remiss till oss.

Du kan också själv kontakta oss och skicka en ansökan, det kallas Egen vårdbegäran.

För habiliteringsinsatser krävs en ansökan samt läkarintyg och psykologutlåtande.

För insatser från Synenheten krävs en ansökan samt intyg från ögonläkare.

Med Egen vårdbegäran kan du själv beskriva dina besvär. En läkare kommer att bedöma din vårdbegäran på samma sätt som en remiss från till exempel en familjeläkare. Egen vårdbegäran innebär inte att du är garanterad att få en tid för besök.

Egen vårdbegäran

Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

Blankett Egen vårdbegäran Habiliteringscentrum synenheten.pdf

Blankett Egen vårdbegäran Habiliteringscentrum.pdf

Habiliteringsteam

Vi ger insatser till barn, undomar och vuxna som bor i Västerås och Sala kommun.

Vi erbjuder:

 • Individuella behandlingar
 • Behandling i grupp
 • Föreläsningar och utbildningar, även för närstående

Här arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
 • Specialpedagoger

Synenheten

Vi ger insatser till personer i alla åldrar som bor i Västmanland och som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa, eller att med synens hjälp orientera sig.

Här arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Kurator
 • Optiker
 • Psykolog
 • Rehabiliteringsingenjör
 • IT-tekniker
 • Sjukgymnast
 • Synpedagoger

Tolkenheten

Vi erbjuder tolkar till döva, dövblinda och personer med hörselnedsättning som bor i Västmanland.

De olika tolkmetoderna är skrivtolkning, teckenspråkstolkning och dövblindtolkning.

Tolkenheten förmedlar tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b.

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård
 • arbetsrelaterade uppdrag
 • begravningar, dop och bröllop
 • fritid
 • viss samhällservice

Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkenheten. Till exempel myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

Tolkenheten har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkar.

Läs mer här

Bassäng

Bassängen Sundinska Vreten, finns vid ingång 22 på sjukhusområdet.

Parkeringsmöjligheter finns utanför ingången. Parkeringstillstånd får du av badpersonalen.

Parkering

Vi har några parkeringsplatser utanför ingång 20 som är till för våra patienter som ska på behandling. Parkeringstillstånd hämtar du i receptionen.

Om du ska besöka någon av våra i föreläsningar ber vi dig parkera på någon av besöksparkeringarna i närheten.

Besöksparkering Västerås.pdf

LSS-ansökan

Här hittar du ansökan om LSS.

Ansökan LSS-enheten.pdf

Om oss

Välkommen till Habiliteringscentrum Västerås

Vi vill underlätta din vardag genom att ge stöd, råd och behandling. Våra specialister inom funktionsnedsättning och funktionshinder stöttar dina starka sidor, hjälper dig att utveckla dina svaga, tränar språk och rörelseförmåga, ordnar hjälpmedel, ger stöd till din familj och anhöriga.


Vi utbildar och informerar personer i din närhet om funktionsnedsättning för att skapa möjligheter för dig att leva ett bra liv.


Habiliteringscentrum Västerås och Sala kommun.Information till patienter

Remisskrav:

Till ansökan ska bifogas läkarintyg och psykologutlåtande. Ansökan finns under fliken - Vårt utbud.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.