Habiliteringscentrum Västerås Västerås, Västmanlands län

Öppettider

Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 20

Om oss

Välkommen till Habiliteringscentrum Västerås

Vår uppgift är att ge insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt råd och stöd enligt Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS).


Vi hjälper dig med funktionsnedsättning men också din närstående. Vi arbetar inom medicinska, pedagogiska, sociala och tekniska områden, med ett aktivt samarbete med samhällets övriga myndigheter.


Verksamheten inriktas mot kompletterande utredningar, behandlingar, utbildningar samt information och rådgivning.


Habiliterings- och rehabiliteringsplan samt individuell plan enligt LSS är de instrument som utgör kontraktet mellan den enskilde och verksamheten.


Vi ska med våra insatser ge stöd och underlätta för dig i vardagen.


Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Info till patienter

Remisskrav: Till ansökan ska bifogas läkarintyg och psykologutlåtande. Ansökan hämtas på www.ltv.se/hkcansokan

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress
 • Datateket - Av/omboka tid

 • Av- eller omboka tid

 • Begäran om intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Datateket - Beställa tid

 • Datateket - Kontakta

 • Kontakta mig

 • Tolkenheten - Av/omboka tolk

 • Tolkenheten - Beställa tolk

 • Tolkenheten - Kontakta

 • Lämna synpunkter på vården