Habiliteringscentrum Västerås Västerås, Västmanlands län

Öppettider

Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 20

Om oss

Välkommen till Habiliteringscentrum Västerås

Vi vill underlätta din vardag genom att ge stöd, råd och behandling. Våra specialister inom funktionsnedsättning och funktionshinder stöttar dina starka sidor, hjälper dig att utveckla dina svaga, tränar språk och rörelseförmåga, ordnar hjälpmedel, ger stöd till din familj och anhöriga.


Vi utbildar och informerar personer i din närhet om funktionsnedsättning för att skapa möjligheter för dig att leva ett bra liv.


Habiliteringscentrum Västerås och Sala kommun.Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Info till patienter

Remisskrav: Till ansökan ska bifogas läkarintyg och psykologutlåtande. Ansökan finns under fliken - Vårt utbud.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Habiliteringsteam
 • Synenheten
 • Tolkenheten
 • Taltjänst
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Din familjeläkare, annan landstingsverksamhet eller din kommun kan skicka ansökan till oss. Du kan själv kontakt oss och skicka in en egen ansökan.

För habiliteringsinsatser krävs en ansökan samt läkarintyg och psykologutlåtande.

För att få insatser från Synenheten behöver du remiss från ögonläkare.

Här kan Du hämta ansökningshandlingar till habilitering inom Habiliteringscentrum samt remiss till Synenheten.

Habiliteringsteam

Vi ger insatser till barn, undomar och vuxna som bor i Västerås och Sala kommun.

Vi erbjuder:

 • Individuella behandlingar
 • Behandling i grupp
 • Föreläsningar och utbildningar, även för närstående

Här arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
 • Specialpedagoger

Synenheten

Vi ger insatser till personer i alla åldrar som bor i Västmanland och som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa, eller att med synens hjälp orientera sig.

Här arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Kurator
 • Optiker
 • Psykolog
 • Rehabiliteringsingenjör
 • IT-tekniker
 • Sjukgymnast
 • Synpedagoger

Tolkenheten

Vi är till för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

Tolkenheten erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Västmanlands län.

Tolkenhetens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b.​

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom: hälso- och sjukvård arbetsrelaterade uppdrag begravningar, dop och bröllop fritid viss samhällservice Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkenheten t ex myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

Läs mer här ...

Taltjänst

Kostnadsfri tolkservice för den som behöver Talstöd, Telefonstöd, Läs- och skrivstöd

Taltjänst fungerar som tolk, repeterar eller förtydligar tal eller annat kommunikationssätt. För att underlätta kommunikationen vid kontakt med andra.

Taltjänst kan erbjuda dig

 • Talstöd - Vi repeterar och förtydligar så att du blir förstådd.
 • Telefonstöd - Vi kan hjälpa till med telefonsamtal.
 • Läs- och skrivstöd - Vi hjälper dig att läsa eller skriva brev och skrivelser. Vi kan också föra anteckningar vid möten.

Före uppdragen träffar du någon på Taltjänst. Första gångerna behöver vi lite tid på oss att lära känna hur du kommunicerar.

Kontakta Taltjänst vid behov, ingen remiss behövs. Det kostar inget att använda taltjänsttolk.

 • Datateket - Av/omboka tid

 • Av- eller omboka tid

 • Begäran om intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Datateket - Beställa tid

 • Datateket - Kontakta

 • Kontakta mig

 • Tolkenheten - Av/omboka tolk

 • Tolkenheten - Beställa tolk

 • Tolkenheten - Kontakta

 • Lämna synpunkter på vården