Urinrörsförträngning

Allmänt

Urinrörsförträngning kan bero på att urinröret kläms ihop på grund av ett yttre tryck. Men det kan också vara så att urinröret har blivit trångt på grund av en könssjukdom eller att det har blivit skadat, till exempel av en urinkateter.

Hos män beror urinrörsförträngning ofta på att prostatakörteln, som ligger runt urinrörets övre del, är förstorad och trycker samman urinröret. Den typen av urinrörsförträngning är vanligare hos äldre män.

Hos kvinnor är urinrörsförträngning ovanligt och oftast beror den på att man fått en skada på urinröret.

Symtom

Om man har urinrörsförträngning kan det till exempel märkas genom att

  • det droppar lite efter att man slutat kissa
  • det tar längre tid att kissa
  • man behöver krysta för att tömma blåsan.

Behandling

Om urinröret är trångt på grund av förstorad prostata kan man få läkemedel eller bli opererad.

Om urinrörsförträngningen beror på något annat än prostataförträngning kan urinröret utvidgas med ett smalt rör, ett så kallat cystoskop. Ibland får man lära sig att själv vidga urinröret med en urinkateter, som är en tunn slang.

När ska man söka vård?

Om man får svårt att kissa ska man ta kontakt med en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Senast uppdaterad:
2012-10-26
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden