Toxic shock syndrome, TSS, tampongsjuka

Allmänt

Toxic shock syndrome, TSS, orsakas av ett gift som bakterierna gula stafylokocker kan utsöndra. Sjukdomen är mycket ovanlig men kan vara allvarlig och man måste få behandling snabbt. Om man får behandling i tid blir man oftast frisk.

TSS blev känt på 1970-talet och fick då namnet tampongsjuka eftersom framförallt kvinnor som använde tampong blev sjuka. Om man byter tampong minst var sjätte timme, tvättar händerna noggrannt före bytet och använder binda på natten, är risken att få TSS väldigt liten. Om en tampong sitter kvar länge i slidan kan de gula stafylokockerna föröka sig.

I dag får de flesta sjukdomen i samband med en hudinfektion, till exempel en infektion i såret efter en operation.

Symtom

Om man har TSS får man snabbt hög feber och samtidigt något eller några av följande symtom:

  • kräkningar eller diarré
  • hudrodnad eller röda ögon
  • svullna handflator och fotsulor
  • ont i musklerna
  • ont i huvudet
  • yrsel och kallsvettning
  • illaluktande flytningar när man använder tampong.

Behandling

Man behandlas på sjukhus, oftast med antibiotika direkt i blodet.

När ska man söka vård?

Om man misstänker att man har TSS ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad:
2011-08-11
Skribent:

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin och kirurgi, Danviks vårdcentral, Stockholm.

Redaktör:

Ellinor Lundmark, 1177 Vårdguiden