Polycytemi – för många röda blodkroppar i blodet

Allmänt

De röda blodkropparna bildas i benmärgen. Deras främsta uppgift är att transportera syre i kroppen.

Polycytemi innebär att man har för många röda blodkroppar i blodet. Då ökar risken för att man ska få en blodpropp eller blödningar. Polycytemi kan vara en tillfällig förändring eller bero på en sjukdom i benmärgen som kallas polycytemia vera.

Om man blir uttorkad kan man få för många blodkroppar i blodet. Det kan bero på att man druckit för lite eller att man tar vätskedrivande medicin. Egentligen är orsaken att vätskan som blodkropparna flyter i har minskat i förhållande till antalet blodkroppar.

Vid vissa sjukdomar som påverkar andningen, till exempel kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, reagerar kroppen på det ökade behovet av syre genom att bilda fler röda blodkroppar.

Om man har sjukdomen polycytemia vera bildar benmärgen fler röda blodkroppar än kroppen har behov av.

Alla former av polycytemi kan behandlas så att man mår bättre eller till och med blir helt bra.

Symtom

Ofta märker man inte att man har polycytemi, men om man har symtom kan man

  • få huvudvärk och yrsel
  • ha synrubbningar och öronsusningar
  • få klåda efter att man har duschat eller badat varmt.

Behandling

Vid polycytemi behandlas den orsak som ligger bakom. Exempelvis kan man behöva få dropp om man har blivit uttorkad. Om man har en sjukdom som påverkar syresättningen av blodet är det viktigt att sluta röka.

Behandlingen vid polycytemia vera går ut på att minska antalet röda blodkroppar. Det vanligaste är att blod tappas ut vid upprepade tillfällen. Då brukar man kunna leva som vanligt, men sjukdomen finns kvar. Ibland får man läkemedel som minskar bildningen av blodkroppar.

När ska man söka vård?

Om man misstänker att man har polycytemi bör man kontakta en vårdcentral. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

 

Senast uppdaterad:
2011-02-24
Skribent:

Gunnel Bjerneroth Lindström, narkosläkare, Granebergskliniken, Uppsala

Redaktör:

Fredrik Blomstrand, 1177.se