Bitestikelinflammation

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Bitestiklarna sitter ovanpå testiklarna i pungen. I bitestiklarna mognar och lagras spermierna efter att de bildats i testiklarna.

Inflammation i bitestiklarna är inte så vanligt och orsakas nästan alltid av att bakterier spridit sig dit från urinvägarna.

Hos äldre män börjar sjukdomen ofta med en urinvägsinfektion, hos yngre män nästan alltid med en könssjukdom, oftast klamydia. Man kan också få bitestikelinflammation av gonorré, TBC, svamp och virus, men det är mycket ovanligt.

Bitestikelinflammation behandlas oftast med antibiotika och ger sällan några komplikationer. Men om man inte får behandling i tid kan inflammationen förstöra gångarna i bitestikeln och förhindra att spermier kan passera. Det kan också göra att infektionen sprider sig till testiklarna. I mycket ovanliga fall kan spermieproduktionen försämras.

Symtom

När man har bitestikelinflammation är de vanligaste symtomen svullnad och kraftig smärta, oftast bara i ena halvan av pungen. Man kan också känna sig ordentligt sjuk och få hög feber.

Om inflammationen har börjat som en urinvägsinfektion kan man behöva kissa oftare än vanligt, och ofta svider det när man kissar. Det kan också kännas ömt i området mellan penisen och ändtarmsmynningen.

Behandling

Eftersom bitestikelinflammation nästan alltid orsakas av bakterier, brukar man behandlas med antibiotika. Man kan också få smärtstillande läkemedel. Efter tre-fyra dygn brukar man må bättre, men det är viktigt att fullfölja kuren även om besvären går över innan behandlingen är slut.

Om inflammationen har börjat med en urinvägsinfektion kan man ibland bli svårt medtagen. Då kan man behöva sjukhusvård under några dagar och få antibiotika direkt i blodet för att effekten ska komma snabbare.

När ska man söka vård?

Om man får plötslig smärta i pungen som inte går över inom några minuter, ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Det är viktigt att man snabbt blir undersökt för att ta reda på vad smärtan beror på.

Om man på annat sätt känner av smärta i pungen som återkommer eller inte går över, ska man kontakta en vårdcentral.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd om vart man ska vända sig.

Visa mer

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

  • Bitestikelinflammation orsakas oftast av urinvägsinfektion eller könssjukdom.

    Mer information

    Bitestikelinflammation som orsakas av urinvägsinflammation beror på att bakterier sprids från urinblåsan via sädesledaren till bitestikeln. Om bitestikelinflammationen orsakas av en könssjukdom sprids bakterierna via urinröret till bitestikeln.

Inflammation i bitestiklarna

Bitestikelinflammation, så kallad epididymit, innebär att man får en inflammation i ena eller båda bitestiklarna. Sjukdomen är inte så vanlig. Den orsakas nästan alltid av bakterier och med hjälp av antibiotika blir de flesta bättre inom några dagar.

Bitestiklarna sitter på testiklarna

Pungen innehåller två könskörtlar, testiklarna. I testiklarna bildas spermierna och större delen av de manliga könshormonerna. Det viktigaste hormonet är testosteron, som behövs för produktionen av spermier. För att produktionen av spermier ska fungera behöver testiklarna ha lite lägre temperatur än resten av kroppen, 34 grader i stället för 37. Därför ligger testiklarna i pungen utanför själva kroppen.

Ovanpå varje testikel sitter bitestiklarna där spermierna mognar färdigt, vilket tar cirka två månader. De färdiga spermierna lagras sedan i bitestiklarna och i en del av sädesledaren upp till flera veckor. Bakterier sprids från urinvägarna. En inflammation i bitestikeln beror oftast på att bakterier har spridit sig dit från urinvägarna. Att inflammationer i bitestiklarna är mycket vanligare än inflammationer i testiklarna beror på att bitestiklarna är närmare förbundna med urinvägarna. Det gör att urinvägsinfektioner lättare sprider sig till dem. Ibland kan en bitestikelinflammation sprida sig vidare till testiklarna

Urinvägsinfektion och klamydia vanligaste orsakerna

Det finns en tydlig skillnad när det gäller orsakerna till bitestikelinflammation hos män i olika åldrar. Är man omkring 40 år eller äldre brukar en bitestikelinflammation vara en följd av urinvägsinfektion. Många äldre män har en förstorad prostata som kan göra det svårt att tömma blåsan helt och hållet. Det kan till exempel visa sig genom att man måste kissa ofta och att urinstrålen är svag. Prostataförstoring ökar risken för urinvägsinfektion eftersom blåsan inte töms fullständigt och bakterier kan bildas i urin som finns kvar i blåsan efter att man har kissat.

Hos yngre män beror bitestikelinflammation nästan alltid på att en könssjukdom, oftast klamydia, sprids från urinröret till bitestikeln. Man kan också få bitestikelinflammation av gonorré, TBC, svamp och virus, men det är mycket ovanligt.

Kan man skydda sig mot bitestikelinflammation?

Genom att använda kondom kan man skydda sig mot könssjukdomar och därmed också bitestikelinflammationer.

Viktigt med behandling

Om man söker behandling i tid får man sällan några komplikationer av bitestikelinflammation, men om man inte får behandling kan inflammationen sprida sig till testiklarna. Om man inte får behandling i tid kan inflammationen förstöra gångarna i bitestikeln och förhindra att spermier kan passera. Det kan också göra att infektionen sprider sig till testiklarna. Även spermieproduktionen kan försämras men det är mycket ovanligt.

Fäll ihop

Symtom och diagnos

Symtom och diagnos

Symtom och besvär

När man har bitestikelinflammation är de vanligaste symtomen svullnad och kraftig smärta, oftast bara i ena halvan av pungen. Man kan också känna sig ordentligt sjuk och få hög feber. Om inflammationen har börjat som en urinvägsinfektion kan man behöva kissa oftare än vanligt, och ofta svider det när man kissar. Ibland kan det också kännas ömt eller göra ont i området mellan penis och ändtarmsmynningen.

Läkaren känner på testiklarna

För att ta reda på om man har bitestikelinflammation känner läkaren igenom pungen för att undersöka om ömheten och svullnaden sitter i bitestikeln eller testikeln.

Urinprov

För att läkaren ska kunna ta reda på om man har urinvägsinfektion eller klamydia, brukar man få lämna urinprov.

En del urinprover kan undersökas direkt på mottagningen och då går det ofta att få ett provsvar direkt. Andra prover kan behöva skickas till ett laboratorium för analys och då kan det ta några dagar att få reda på resultatet.

Blodprov

För att läkaren ska kunna bedöma inflammationen, brukar man också få lämna ett blodprov för att det så kallade CRP-värdet, vilket i dagligt tal brukar kallas för snabbsänka, ska kunna mätas. Det brukar kunna analyseras på mottagningen och då går det att få ett provsvar inom några minuter.

Gonorréprov

Om det finns något som tyder på att man har könssjukdomen gonorré, tar läkaren ett prov med hjälp av en tunn bomullspinne som förs in någon centimeter i urinröret. Det kan kännas lite obehagligt men det tar bara några sekunder för läkaren att ta provet. Provet skickas sedan till ett laboratorium och man brukar kunna få svar från läkaren inom en vecka.

Ultraljud

Ibland kan det vara svårt att avgöra om anledningen till smärtan är en inflammation i bitestikeln, eller om den beror på något annat. I så fall kan en röntgenläkare behöva undersöka bitestiklarna och testiklarna med ultraljud.

Ibland kan smärtan bero på att testikeln vridits

Smärta i pungen kan ibland bero på att testikeln har vridit sig, men det är ovanligt. En sådan vridning kallas också testistorsion. Detta händer oftare hos pojkar än vuxna män. För det mesta brukar det vara lätt för en läkare att skilja på testikelvridning och en inflammation. Om det är osäkert var smärtan från pungen kommer ifrån, får man genomgå en operation för att undersöka vad som har orsakat smärtan.

Fäll ihop

Vård och behandling

Vård och behandling

Det är viktigt att kontakta vården

Om man får plötslig smärta i pungen som inte går över inom några minuter, ska man kontakta vården genast. Det är viktigt att snabbt söka hjälp om smärtan kommer plötsligt, eftersom sådan smärta kan tyda på att testikeln vridit sig. Läs mer om vriden testikel, testistorsion, i kapitlet Symtom och diagnos.

Man kan börja med att vända sig till vårdcentralen men finns det ingen möjlighet att komma dit bör man vända sig till en akutmottagning. Det är viktigt att man snabbt blir undersökt för att ta reda på vad smärtan beror på. Om man på annat sätt känner av smärta i pungen som återkommer eller inte går över, ska man kontakta vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 Antibiotika vanligaste behandlingen

Antibiotika vanligaste behandlingen

Eftersom bitestikelinflammation nästan alltid orsakas av bakterier, brukar man få antibiotika. Man kan också få smärtstillande läkemedel. Efter tre-fyra dygn brukar man må mycket bättre, men det är viktigt att fullfölja kuren även om besvären går över innan behandlingen är slut. Oftast brukar man få ta antibiotika i två till tre veckor. Om inflammationen har börjat med en urinvägsinfektion, något som i första hand gäller äldre män, kan man ibland bli svårt medtagen. Då kan man till en början behöva sjukhusvård under några dagar och få antibiotika direkt i blodet för att effekten ska komma snabbare.

Återbesök efter ett par veckor

Ofta behöver man göra ett återbesök efter ett par veckor. Då brukar läkaren följa upp att inflammationen har läkt som den ska.

För det mesta visar det sig vid efterkontrollen att svullnaden gått tillbaka och då brukar inte fler undersökningar behövas. En viss ömhet och svullnad kan ibland finnas kvar under lång tid efter inflammationen.

Kan man få återfall?

Att man en gång haft bitestikelinflammation ökar inte risken för att man ska få besvär igen. Men eftersom bitestikelinflammation kan bero på urinvägsinfektion, som ibland orsakas av förstorad prostata, är risken för återfall större om inget görs åt prostatabesvären.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-07-13
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Redaktör:

Karin Lignell, 1177.se

Granskare:

Jan-Erik Damber, läkare, professor i urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge