Reklamation av läkemedel

Skriv ut
Skriv ut

  • Visar den nationella apotekssymbolen

    Alla godkända apotek får använda den nationella apotekssymbolen.

Alla felaktiga läkemedel bör reklameras

Om man märker eller tror att det är något fel på ett läkemedel bör man reklamera det. Det innebär att man meddelar att man inte godtar produkten och på vilket sätt man anser att den är felaktig. Genom en reklamation får företaget som tillverkat medicinen kännedom om att något är eller kan vara fel. De kan då undersöka och, om det behövs, åtgärda felet. Det är bra om man reklamerar så snabbt som möjligt. Då minskar risken för att fler råkar ut för att få en eventuellt felaktig medicin.

Av alla de läkemedelsförpackningar som säljs i Sverige är det bara en mycket liten del som är felaktiga på något sätt.

Man kan reklamera alla läkemedel som är köpta på godkända försäljningsställen i Sverige, det vill säga apotek, vissa butiker och webbplatser. Godkända apotek, såväl vanliga apotek som apotek på internet, har den nationella apotekssymbolen.

Olika typer av fel

Det händer att skador på läkemedel uppkommer under transporten eller vid lagringen. Till exempel kan det vara trasiga tabletter, kapslar eller förpackningar.

Det kan hända att det informationsblad, den så kallade bipacksedeln, som följer med förpackningen är felaktig. Den kan till exempel vara på ett annat språk än svenska.

Det kan också vara fel som uppkommer under tillverkningen, till exempel felaktig konsistens på salvor eller krämer eller att medicinen är missfärgad. Om man är osäker på om medicinen ser ut som den ska kan man fråga på ett apotek.

Andra fel som förekommer är tekniska fel, till exempel att sprejer, inhalatorer eller sprutor inte fungerar som de ska.

Biverkning eller utebliven effekt

Ibland kanske man får olika besvär när man har tagit ett läkemedel. Det är då oftast en biverkning av läkemedlet. De flesta läkemedel kan orsaka biverkningar och det är i sig ingen orsak till en reklamation, utan något man ska ta upp med sin läkare. Men om man misstänker att biverkningarna beror på att det är något fel på medicinen ska man reklamera. Detsamma gäller om man upplever att effekten hos en medicin som man brukar ta uteblir eller har förändrats.

Man kan alltid reklamera på ett apotek

I första hand ska man vända sig till det ställe där man köpte läkemedlet. Men man kan alltid reklamera på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.

Personalen på apoteken har kunskap om läkemedel. De kan ofta hjälpa till att avgöra om det är ett fel på läkemedlet eller inte.

Även om man inte köpt läkemedlet på ett godkänt inköpsställe kan man vända sig till ett apotek om man misstänker att något är fel. Det misstänkta felet hanteras då inte som en reklamation, men det blir ändå inrapporterat. Det är viktigt att alla misstänkta fel blir inrapporterade. Det kan till exempel vara ett förfalskat läkemedel, och sådana produkter kan vara skadliga att använda. Om man tror att ett läkemedel man köpt är förfalskat kan man också kontakta Läkemedelsverkets arbetsgrupp mot olaglig läkemedelsförsäljning.

Så mycket information som möjligt

Det är bra att ta med sig all information man har när man ska reklamera ett läkemedel. Om man har kvar kvitto, ytter- och innerförpackning och recept tar man med sig detta. Det är också bra om alla etiketter på förpackningarna sitter kvar. Man tar med sig den felaktiga förpackningen och om man har köpt flera förpackningar samtidigt tar man med sig alla.

Vad händer sedan?

Reklamationen skickas till läkemedelsföretaget. Man kan vara anonym. Om man vill kan man lämna namn och telefonnummer eller mejladress till apoteket eller butiken om det skulle bli några frågor efteråt.

Man får inte automatiskt besked vad som hänt med en reklamation man har gjort. Om man vill kan man begära ett svar.

Läkemedelsföretagen är skyldiga att följa upp alla reklamationer som kommer in. De bedömer om det är ett verkligt fel på läkemedlet och vad som kan ha hänt.

I mycket sällsynta fall kan en reklamation leda till att ett läkemedel, eller ett visst parti, tas bort från marknaden genom en så kallad indragning.

Kan man få ersättning?

Det finns ingen garanti för att man ska få en ny förpackning eller pengarna tillbaka direkt vid en reklamation. Personalen på apoteken eller i butiken gör en bedömning i varje enskilt fall, och olika apoteks- och butikskedjor kan ha olika riktlinjer.

Man får vanligen inte pengarna tillbaka om man har köpt läkemedlet på recept. Om man behöver läkemedlet för sin fortsatta behandling brukar man få en ny förpackning.

Om man har köpt läkemedlet på ett inköpsställe som inte är godkänt kan man inte få någon ersättning.

Mer information

Mer information

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror just på läkemedlet, man behöver inte vara säker. På Läkemedelsverkets webbplats kan man rapportera direkt eller skriva ut en blankett och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-11-17
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Matilda Holst, apotekare, Läkemedelsindustriföreningen LIF