Läkemedel och muntorrhet

En del läkemedel kan göra att man blir torr i munnen

Om man har för lite saliv kan man bli torr i munnen. En del kan bli så torra att det blir svårt att svälja och prata, eller besvärligt att äta.

Oftast är muntorrhet en biverkning av mediciner, men det kan också finnas andra orsaker.

Mindre saliv i munnen ökar risken för att få hål i tänderna och därför kan man behöva gå till tandläkaren oftare. Om man har en tandprotes kan för lite saliv göra att den inte sitter bra, då kan man få problem med skavsår i munnen.

Vart ska man vända sig?

Om man har besvär av muntorrhet och inte vet vad som är orsaken bör man ta kontakt med sin tandläkare eller tandhygienist för att få råd och förebyggande vård. På apotek kan man också få råd om hur man lindrar muntorrhet.

Om man misstänker att det är läkemedel som är orsaken bör man rådgöra med den läkare som skrev ut receptet. Tillsammans får man väga besvären med muntorrhet mot den nytta läkemedlet kan göra. Ibland kan läkaren eventuellt ändra dos eller föreslå att man prövar en likartad medicin, som kanske kan ge mindre besvär med muntorrhet.

Om man har fått muntorrhet på grund av långvarig behandling med läkemedel kan man få ett särskilt tandvårdsbidrag.

Vilka läkemedel kan ge muntorrhet?

Nedan följer en lista över läkemedel som har muntorrhet som en vanlig biverkan. En del läkemedel som kan ge muntorrhet finns inte med i listan, till exempel läkemedel som oftast tas vid enstaka tillfällen och därför inte innebär någon risk för tänderna. Även vissa cancerbehandlingar med cellhämmande medel kan orsaka muntorrhet. Dessa preparat är inte heller med i nedanstående lista.

Om man använder något av läkemedlen i listan nedan är det alltså extra viktigt att man sköter tänderna noga och har regelbunden kontakt med tandläkare eller tandhygienist. 

Exempel på läkemedel som kan orsaka muntorrhet

A

Abriact
Abstral
Acura
Afinitor
Akineton
Alfadil, Alfadil BPH
Alfuzosin
Alphagan
Alzen Depot
Anafranil, Anafranil Retard
Aqtic
Ariclaim
Arkolamyl
Atarax
Atrovent, Atrovent Nasal
Aurorix
Azilect
Azopt

B

Brimoratio
Bupropion
Buronil

C

Caprelsa
Captopril
Cardura
Catapresan
Cetimax
Cetirizin
Champix
Cipralex
Cipramil
Cisordinol, Cisordinol Depot, Cisordinol-Acutard
Citalopram
Clopixol Depot, Clopixol-Acutard
Clozapine
Concerta
Copegus
Combivent
Comtess
Crixivan
Cymbalta

D

Davedax
Depolan
Desentol
Desmopressin
Detrusitol
Dimor
Ditropan
Dolcontin, Dolcontin Unotard
Doxazosin
Durbis, Durbis Retard
Durogesic

E

Edronax
Edurant
Efexor Depot
Egazil
Eldepryl
Emselex
Entacapone
Entact
Equasym Depot
Escitalopram
Esertia
Euplix
Eviplera

F

Fentanyl
Fevarin
Fluanxol
Fluoxetin
Fontex

G

Gabapentin
Gemadol
Glaudin
Glivec

H

Hermolepsin, Hermolepsin Retard

I

Imodium
Imovane
Instanyl
Introna
Invega
Iopidine
Ipramol
Ipratropiumbromid
Ipraxa

K

Kentera
Ketogan, Ketogan Novum
Klomipramin

L

Lafunomyl
Leponex
Lergigan, Lergigan comp, Lergigan forte, Lergigan mite
Levocar
Levomepromazine
Loperamid
Ludiomil
Lyrica

M

Maprotilin
Matrifen
Medikinet
Minirin
Mirtazapin
Modafinil
Modiodal
Morfin
Moxonidin

N

Neupro
Neurontin
Nobligan, Nobligan Retard
Nocutil
Norflex
Norgesic
Norspan
Norvir
Noxafil
Nozinan

O

Olanzapin
Oracea
Oralin
Oramorph
Oxybutynin
Oxikodon
Oxycodone
OxyContin
OxyNorm

P

Palexia Depot
Palladon
Pargitan, Pargitan mite
Paroxetin
Paroxiflex
Pegasys
PegIntron
Physiotens
Premalex
Prilect
Priligy
Primodium

Q

Quetiapin 

R

Rebetol
Relifex
Remeron och Remeron-S
Revatio
Revlimid
Rinexin
Rinomar
Ritalin, Ritalina
Risperdal
Risperidon
Roferon-A
Rytmonorm

S

Sapimol
Saroten
Sativex
Selegilin
Sensaval
Serdolect
Seroplex
Seroquel, Seroquel Depot
Seroxat
Sertralin
Sertrone
Siqualone decanoat
Spasmofen
Spiriva, Spiriva Respimat
Strattera
Sutent

T

Targiniq
Targretin
Tasmar
Tavegyl
Tegretol, Tegretol Retard
Teysuno
Thalidomide
Theralen
Tiparol
Tolterodin
Toviaz
Tradolan, Tradolan Retard
Tramadol
Trilafon dekanoat
Trimonil Retard
Trobalt
Truxal

U

UFT 

V

Venlafaxin
Vesicare
Victrelis
ViraferonPeg
Votubia
Voxra

W

Wellbutrin

X

Xeloda

Y

Yentreve

Z

Zalasta
Zanlan
Zeldox
Zoloft
Zopiclone
Zopiklon
Zyban
Zyprexa, Zyprexa Velotab
Zyrlex


Senast uppdaterad:
2013-03-22
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden