Tavegyl

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Tavegyl?

Tavegyl är ett läkemedel mot olika allergiska tillstånd, som till exempel nässelutslag, allergisk snuva och Quincke's ödem som är en svullnad som kan komma snabbt och kan ibland bero på allergi. Quincke´s ödem uppträder oftast i ansiktet, på tungan, på läpparna, i munbotten eller i svalget och luftstrupen. Medicinen har en klådstillande effekt och används vid till exempel kliande hudutslag och insektsbett.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och det verksamma ämnet är klemastin.

Recept och högkostnadsskydd

Tavegyl finns som tabletter. Tavegyl finns även som så kallad injektionsvätska, som kan ges med spruta. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man kommer i kontakt med något som man är allergisk mot frisläpps bland annat ämnet histamin i kroppen. Histamin kan orsaka besvär som till exempel rinnande och kliande ögon, nästäppa, rinnsnuva, klåda och nässelutslag. Det verksamma ämnet i medicinen blockerar effekterna av histamin. Då lindras besvären.

Hur tar man medicinen?

För att det verksamma ämnet ska tas upp bättre av kroppen är det bra att ta medicinen före en måltid.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge man har besvär.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett morgon och kväll.

För barn mellan 6 och 12 år är en vanlig dos ½-1 tablett morgon och kväll.

Viktigt

Om man har prostataförstoring, blåshalshinder, hinder i nedre magmunnen eller tolvfingertarmen eller muskelsjukdomen myastenia gravis ska man rådgöra med läkare innan man använder medicinen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Man ska inte dricka alkohol när man behandlas med Tavegyl, eftersom alkohol förstärker effekten av medicinen och ökar risken för biverkningar.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta och dåsiga. Oftast minskar dessa besvär när man har använt medicinen i några dagar.

Vid långtidsbehandling kan medicinen göra att tårflödet minskar något, vilket kan ge problem för personer som använder kontaktlinser. En del personer kan också bli torra i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd.

Graviditet och amning 

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-10-24
Skribent:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

 
Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund.