Entocort

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Entocort?

Entocort är ett läkemedel som används vid inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Entocort används även vid behandling av ulcerös proktit, när enbart ändtarmen är inflammerad.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet budesonid och är ett slags kortisonläkemedel.

Recept och högkostnadsskydd

Entocort finns som långverkande depåkapslar i styrkan 3 milligram och som rektalsuspension som man sprutar in i ändtarmen, i styrkan 2 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen är inflammationshämmande och minskar inflammationen i tarmens slemhinna. Då minskar de diarréer som sjukdomen orsakar.

Det kan ta mellan två och fyra veckor innan medicinen ger full effekt.

Hur tar man medicinen?

Depåkapslar
Entocort depåkapslar ska sväljas hela med minst ett glas vatten på morgonen. Om man har svårt för att svälja kapslarna kan man tömma ut innehållet och svälja ner det tillsammans med till exempel en matsked äppelmos.
Depåkapslarna innehåller små korn, som har en hinna som gör att de inte löser upp sig förrän i tarmen.
Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket kan leda till försämrad effekt av läkemedlet.

Kapslarna är fuktkänsliga och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Rektalsuspension
Entocort rektalsuspension består av en kombinationsförpackning som innehåller en tablett och en behållare med vatten att lösa upp tabletten i.

Man vrider av behållarens kork och pip och låter skyddshylsan sitta kvar. Sedan trycker man ut tabletten ur förpackningen och lägger den i behållaren. Man skruvar sedan på pipen igen och kontrollerar att skyddshylsan sitter ordentligt på. Därefter skakar man behållaren kraftigt tills tabletten är upplöst.

Pipen förs in i ändtarmen. Man kan smörja lite salva, till exempel vaselin på behållarens pip, så går det lättare att föra in den.

Man ligger ner, helst på vänster sida, med lätt böjda knän och för in pipen i ändtarmen, trycker ihop behållaren så att den töms helt. Man drar sedan ut pipen men släpper inte greppet om behållaren. När behållaren hålls ihoptryckt förhindras att medicinen sugs tillbaka in i behållaren.

Medicinen ska helst tas på kvällen. Det är bra om man kan ligga kvar i några minuter när man tagit medicinen så att medicinen inte rinner ut och för att minska behovet av att tömma tarmen. För att medicinen ska verka på bästa möjliga sätt bör man undvika att tömma tarmen så länge som möjligt, helst hela natten.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av medicinen varierar från person till person och beror på hur svåra besvär man har.

Depåkapslar
En vanlig dosering för vuxna är 2-3 kapslar på morgonen varje dag.
Barn över 8 år och med en kroppsvikt över 25 kilo brukar få samma dosering som för vuxna.

Rektalsuspension
En vanlig dosering för vuxna är att hela innehållet i en färdigblandad behållare används och man tar en gång om dagen.

Viktigt

Man bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när man använder Entocort depåkapslar. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Man kan då få kraftigare effekt av medicinen och ökad risk för biverkningar.

Kortison kan dölja tecken på infektion. Därför ska man inte vänta för länge med att söka läkare om man får tecken på infektion, till exempel feber.

Man ska inte ändra dosen eller sluta med medicinen utan att först rådgöra med läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör inte använda medicinen samtidigt med läkemedel mot svampinfektioner som innehåller itrakonazol, vorikonazol eller posakonazol, till exempel Sporanox.

Man bör inte använda Entocort depåkapslar samtidigt med syraneutraliserande medel, till exempel Novalucol, Novaluzid, Rennie och Gaviscon. Om man måste ta syraneutraliserande läkemedel under tiden man behandlas med Entocort depåkapslar ska läkemedlen tas med cirka 2 timmars mellanrum. Annars kan effekten av Entocort minska.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel diarré, illamående, nedstämdhet och sömnlöshet. Man kan också få till exempel nässelfeber och andra hudutslag. Andra biverkningar som kan förekomma är att det kan samlas vätska i kroppen eller att man kan få synsvårigheter, hjärtklappning eller fettansamlingar på bålen och i ansiktet. Hos kvinnor kan menstruationen rubbas.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.
Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller kortison

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma eller liknande verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra kortisonpreparat är

  • Budenofalk med tillverkarens namn som tillägg,till exempel Budenofalk Meda
  • Colifoam.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2012-02-21
Skribent:

 

Granskare:

Stefan Lindgren,läkare, specialist i internmedicin och mag- och tarmsjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Malmö