Betapred

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Betapred?

Betapred används vid olika typer av sjukdomar för att dämpa inflammation och påverka immunförsvaret. Medicinen används huvudsakligen under kort tid för att lindra symtomen vid till exempel astma, allergiska tillstånd och svårare reaktioner vid insektsstick. Medicinen används också vid krupp, även kallat falsk krupp.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider, i dagligt tal kortison, och det verksamma ämnet är betametason.

Recept och högkostnadsskydd

Betapred finns som tabletter i styrkan 0,5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Kortison har en kraftig inflammationsdämpande verkan och påverkar även immunförsvaret. I kroppen bildar binjurarna kortisol som sedan omvandlas till kortison. Det verksamma ämnet i medicinen fungerar på liknande sätt som kroppens eget kortisol.

Hur tar man medicinen?

Medicinen är förpackad i en folieförpackning. Förpackningen ska klippas eller rivas upp, man ska inte trycka ut tabletterna ur förpackningen.

Tabletterna bör lösas upp i ett par matskedar vatten. Det tar en till två minuter innan tabletterna är helt upplösta i vattnet. Tabletterna kan även tuggas sönder väl.

Tabletterna är känsliga för fukt och ljus. Därför ska tabletterna förvaras i folieförpackningen tills de ska användas.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av medicinen varierar från person till person och beror på vilket tillstånd eller sjukdom man behandlas för.

Man kan få medicinen som en tillfällig kur under exempelvis 6 dagar eller som en engångsdos.

Vid krupp får barn som väger under 10 kilo en engångsdos på 8 tabletter och barn som väger över 10 kilo får 12 tabletter.

Viktigt

Om man får feber eller andra tecken på infektion bör man inte vänta för länge med att söka läkare, eftersom kortison kan maskera symtom på infektioner.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Om man ska vaccinera sig bör man alltid tala om för läkaren att man behandlas med kortison. Det är särskilt viktigt när man behandlas med höga doser.

Biverkningar

När man behandlas med kortison under kort tid, eller som engångsbehandling, är det ovanligt att man får biverkningar. Biverkningar kommer framför allt om man behandlas under en lång tid.

Graviditet och amning

Det är viktigt att man rådgör med sin läkare om hur man ska använda medicinen om man blir gravid. Vid en akut situation kan man använda läkemedlet tillfälligt när man är gravid.

Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det bedöms inte påverka barnet om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen. Men om man behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt när man ammar bör man rådgöra med läkare.

Andra kortisontabletter

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma eller liknande verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra kortisontabletter är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-05-09
Skribent:

 

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund