Bamyl

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Bamyl?

Bamyl är ett läkemedel som lindrar smärta, sänker feber och dämpar inflammation. Medicinen kan användas vid olika typer av smärta som till exempel huvudvärk, tandvärk, mensvärk och värk i leder och muskler. Den kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver man inte alltid ta medicinen om man bara har lätt eller måttlig feber.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare och det verksamma ämnet är acetylsalicylsyra.

Recept och högkostnadsskydd

Bamyl finns som tabletter och brustabletter i styrkan 500 milligram. Små förpackningar av Bamyl kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar även bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas. Medicinen sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Medicinen börjar verka inom en halvtimme och effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Hur tar man medicinen?

Brustabletterna ska lösas i ett halvt glas vatten. De är känsliga för fukt och ska därför förvaras i sin originalförpackning.

De vanliga tabletterna kan sväljas med vätska, lösas upp i vätska, smälta i munnen eller tuggas.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dosering för vuxna när man har smärta eller feber är 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn.

Man får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen.

Man ska inte ge Bamyl tabletter mot smärta till barn under sju år utan att en läkare har rekommenderat det. När det gäller brustabletter är åldergränsen 14 år. När det gäller feber ska man inte ge medicinen till barn och ungdomar under 18 år utan att först rådgöra med läkare.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Om man har eller har haft vissa sjukdomar ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen. Det gäller till exempel ökad risk för blödning, magsår, hjärtsvikt eller någon njur- eller leversjukdom.

Man ska också rådgöra med läkare om man har astma. Medicinen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har astma.

Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra mot feber, framför allt i samband med vattkoppor eller influensa, utan att man först har talat med en läkare. Det finns en risk för Reyes syndrom, som är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada.

Om man dricker alkohol när man använder medicinen ökar risken för biverkningar från magen.

Medicinen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran.

Man ska rådgöra med läkare innan man tar medicinen om man använder vissa mediciner mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt och om man använder mediciner mot depression som kallas SSRI.

Man ska inte ta Bamyl tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få sura uppstötningar, halsbränna och må illa. Magbesvären kan minska om medicinen tas med mat. Medicinen kan även öka risken för magsår och göra att man blöder lättare.

 

Biverkningarna beror främst på vilken dos man tar och hur länge man behandlas. Ju högre dos och ju längre tid man använder medicinen, desto större är risken för att få biverkningar. Risken för biverkningar ökar också med stigande ålder.

Om man är överkänslig mot det verksamma ämnet spelar dosen oftast mindre roll, även en låg dos kan orsaka allvarliga reaktioner.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör man inte använda medicinen utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska man inte använda medicinen alls.

 

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet

Exempel på andra smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra är

  • Aspirin
  • Bamyl koffein, som även innehåller koffein
  • Treo, som även innehåller koffein
  • Treo comp, som även innehåller koffein och kodein.

Acetylsalicylsyra finns även i lägre doser i andra läkemedel, till exempel Trombyl som används för att motverka blodpropp.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-05-04
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen