Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Dalarna

Så vaccinerar du dig mot HPV i Dalarna

Vaccineringen är under 2012 helt kostnadsfri för flickor födda 1993 och senare. Från 2013 skall man vara under 18 år för att erbjudas kostnadsfri vaccinering. Skolhälsovården ansvarar för flickor födda 1999 och senare, de äldre flickorna kommer att erbjudas vaccin i en samverkan mellan skolor  och  vårdcentraler.

Under våren 2012 kommer vaccineringen att inledas med flickor i gymnasiet, födda 1993, 1994 och eventuellt även 1995, samt flickor i årskurs 5 och 6 (födda 1999 och 2000). Därefter fortsätter man med flickor i de mellanliggande åldrarna.

Den ordinarie skolvaccineringen kommer fortsättningsvis att ske i årskurs 5, men i början kommer man att erbjuda vaccin även till äldre flickor. Alla flickor som går i skolan kommer att få ett erbjudande om vaccinering därifrån.

Om vaccinationen behövs snarast - kontakta din vårdcentral

Den exakta planeringen skiljer sig mellan de olika sjukvårdsområdena, varför man får vända sig till sin vårdcentral om vaccineringen behövs omedelbart för flickor som inte tillhör de först planerade åldersgrupperna.

När det gäller flickor födda 1993 och senare som inte går i skolan vänder man sig till sin vårdcentral.

Vaccinering kommer att ske med vaccinet Gardasil. Vid vaccineringen skall en samtyckesblankett medtagas, ifylld och underskriven av vårdnadshavare. Information om var och när vaccineringen kommer att ske anslås på skolor, ungdomsmottagningar och vårdcentraler.

Samtyckesblankett

Flickor/ kvinnor som är äldre än 18 år och pojkar/ män som önskar vaccination vänder sig till sin vårdcentral, eller privat vaccinatör. Mot det fulla vaccinpriset och avgift för vaccination kan vaccin erbjudas i de flesta fall.

Om man redan är vaccinerad

Många flickor har redan vaccinerat sig mot HPV och är man en av dem kan man bortse om erbjudandet om gratis vaccination. Har man påbörjat en vaccination är det mycket viktigt att ta alla tre sprutorna. Då gäller erbjudandet om gratis vaccination för de återstående sprutorna.

Mer information

www.ltdalarna.se/hpv kan man hitta ytterligare information och svar på frågor.Om HPV och vaccination

Om HPV och vaccination

HPV, humant papillomvirus, kallas också vårtvirus och kan smitta genom kontakt hud mot hud eller genom sex. HPV smittar lätt och de flesta sexuellt aktiva vuxna har någon gång haft viruset.

Några HPV-typer orsakar vanliga vårtor på händer eller fötter medan andra ger vårtor i underlivet, så kallade kondylom. Det finns också HPV-typer som kan ge cellförändringar och cancer, framför allt livmoderhalscancer.

Det finns idag två vacciner i Sverige som skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, som orsakar en stor del av all livmoderhalscancer. Det ena vaccinet, Gardasil, ger även skydd mot kondylom, medan det andra, Cervarix, också ger ett visst skydd mot några andra HPV-typer som kan orsaka cancer i livmoderhalsen.

Vaccination kan också ge ett visst skydd mot ovanliga cancersjukdomar i ändtarmsöppningen, halsen, munhålan, kvinnans yttre könsorgan, slidan eller på penis.

För att vaccinet ska ge ett skydd, ska man inte vara smittad med HPV. Därför är det bäst att vaccinera sig innan man har haft sex första gången. Man kan vaccinera sig även om man har haft sex, men ju fler sexuella kontakter man haft desto mindre nytta har man av vaccinationen.

Viktigt att gå på cellprovskontroller senare

Eftersom vaccinationen inte ger ett fullständigt skydd mot livmoderhalscancer, är det viktigt att gå på de cellprovskontroller som man blir kallad till. Alla kvinnor mellan 23 och 60 år inbjuds regelbundet till kontrollerna, då cellförändringar kan upptäckas och tas bort. När och hur långt upp i åldern man kallas, kan variera något beroende på var man bor.

Fäll ihop

Vaccinationer för barn och ungdomar

Vaccinationer för barn och ungdomar

Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan  2012. Flickor i 11–12-årsåldern erbjuds kostnadsfri vaccination i skolan. Dessutom erbjuds under en övergångstid äldre flickor som är födda efter 1 januari 1993 gratis vaccination. Dessa vaccinationer genomförs i olika takt i landet så erbjudandet kan se lite olika ut beroende på var man bor.Vaccinet som används skyddar mot HPV 16 och 18 som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer, men även mot kondylom. Där är skyddet upp till 80 procent.

Fäll ihop

Rabatterat pris till och med 26 år

Rabatterat pris till och med 26 år

Kvinnor upp till och med 26 år som vill vaccinera sig, kan utnyttja den rabatt som man får genom att vaccinet ingår i det så kallade högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet har tidigare gällt för kvinnor 13-17 år men har nu utvidgats till att gälla kvinnor 13-26 år. Högkostnadsskyddet för de yngre kommer att spela ut sin roll ju fler som kan vaccinerar sig gratis inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Man kan besöka en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att få recept på HPV-vaccin. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Fäll ihop

Vaccination vid tre tillfällen

Vaccination vid tre tillfällen

Man blir vaccinerad vid tre tillfällen. Andra sprutan tas en till två månader efter den första och den tredje cirka ett halvt år efter den första. Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen. Om man påbörjat vaccinering med ett vaccin bör man fortsätta med samma sort.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man bli röd och svullen där man fått sprutan, och det kan kännas ömt, men det brukar gå över inom en eller några dagar. Man kan också få huvudvärk och ibland feber. Vaccinerna anses vara mycket säkra och har hittills använts av miljontals människor över hela världen.

Graviditet och amning

Man bör undvika att vaccinera sig om man är gravid eftersom inget HPV-vaccin testats speciellt på gravida kvinnor. Men de erfarenheter som finns har inte visat några risker om man har råkat vaccinera sig när man är gravid.

Om man ammar ska man rådfråga läkare innan man vaccinerar sig.

Fäll ihop

Pojkar och vaccination

Pojkar och vaccination

Pojkar har inte lika stor nytta av vaccination som flickor. Pojkar kan vaccinera sig mot HPV för att få skydd mot kondylom och visst skydd mot ovanliga former av cancer i till exempel ändtarmsöppningen och på penis. För att vaccinet ska ge ett skydd, ska man inte vara smittad med HPV. Därför är det bäst att vaccinera sig innan man har haft sex första gången. Man kan vaccinera sig även om man har haft sex, men ju fler sexuella kontakter man haft desto mindre nytta har man av vaccinationen.

HPV-vaccination av pojkar ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och om man vill vaccinera sig betalar man vaccinationen själv.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-10-07
Skribent:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd och Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg

Redaktör:

Monica Wallenius, 1177.se

Granskare:

Margareta Blennow, barnläkare, Barnhälsovården i Stockholm


Dalarna
Tillägg uppdaterade:
2013-05-02
Skribent:
Agneta Romin, överläkare Kvinnosjukvård Dalarna
Redaktör:
Michael Marklund, redaktör 1177.se i Dalarna