Senast reviderad 2009-02-03

Är det farligt med långvarig hosta vid graviditet?

Fråga

Min fru är 35 år och är gravid i 36:e veckan med vårt andra barn. Hon hostar och hostar. Hon har hostat i en månad och jag är orolig att detta får negativ påverkan på barnet i hennes mage. Hon menar att hon av mödravårdcentralen fått den hjälp med hostan man som gravid kan få, men jag är skeptisk. Kan det verkligen vara okej att hosta så mycket och länge när man är höggravid?

Svar

Under en graviditet kan man vara mer känslig för infektioner på grund av förändringar i slemhinnorna i kroppen. Man kan också tänka sig att det blir mer jobbigt att hosta mot slutet av graviditeten när själva livmodern med barnet tar mycket plats. Man har helt enkelt inte samma nytta av "magstödet" vid hostan som i vanliga fall.

När du skriver att din fru rådgjort med mödravårdscentralen, utgår jag ifrån att de har undersökt henne avseende vilken typ av hosta, feber eller andra symtom hon har. Dessa frågor avgör om hon har en infektion som eventuellt behöver antibiotika, och på din beskrivning låter det som man bedömt att det inte är så.

Efter att ha diskuterat dessa frågor, så kommer jag till det du undrar över, nämligen effekten på barnet. Där kan du vara lugn. Av själva hostan tar barnet ingen skada. Den som kan fara illa är din hustru som säkert blir jättetrött av det här, så hon behöver allt stöd och hjälp i vardagen som hon kan få.

Meta Wiborgh, Läkare, specialist i allmänmedicin