Senast reviderad 2012-01-04

Kan man vara på förskolan med ögoninfektion?

Fråga

Jag undrar vad som egentligen gäller när barn får ögoninfektioner.

När mina barn fått ögoninfektion har personalen på förskolan sagt att barnen ska vara hemma i minst två till tre dagar eftersom ögoninfektion är så smittsamt.

Men jag har också hört en läkare säga att en ögoninfektion inte är värre än en vanlig förkylning och att barnen kan gå till dagis om de inte är hängiga, trötta eller har feber.

Svar

Din fråga är mycket intressant och ett vanligt problem på dagis. Det finns inte något helt enkelt svar. Man kan se problemet från många synvinklar och komma fram till olika slutsatser.

Både ögoninfektioner och förkylningar är smittsamma. Särskilt barn i förskoleåldern smittar. Framför allt smittar de andra barn, men även övriga familjemedlemmar.

Jag tror att ögoninflammationer upplevs av föräldrar och personal som en värre infektion än snuva och hosta, eftersom infektionen är mer synlig. Därför är det mer känslomässigt laddat om en ögoninflammation smittar än om en snuva smittar. Jag vet att många förskolor har satt upp som regel att barnen inte får komma om de har ögoninflammation.

Det kan också vara så att ögoninflammationer smittar lättare genom att barnen gnuggar sig i ögonen och får virus på fingrarna. Ofta vid förkylning och framför allt vid ögoninflammation sker smittspridningen framför allt genom fingrarna. Hur pass stor risken är att en ögoninfektion smittar jämfört med risken att en förkylning med snuva smittar i en svensk förskola har jag inte hittat några vetenskapliga undersökningar om. Många har erfarenheten att ögoninflammationer smittar lättare, men då ska man komma ihåg att ögoninflammationerna syns mer än vad snuvan gör.

En vanlig ögoninflammation av virus orsakar ytterst sällan några följdsjukdomar i ögat. En vanlig förkylning kan däremot i enstaka fall bana väg för en djupare luftvägsinfektion som till exempel lunginflammation, eller för öron- och bihåleinflammationer. Så på sätt och vis är en ögoninflammation "ofarligare" än en vanlig förkylning.

Barn som går i förskola är sjuka oftare än andra barn. Därför kan man anta att smittspridningen skulle vara mindre om alla barn var hemma när de är sjuka. Men förkylningar smittar också innan de bryter ut och det går inte att stoppa smittspridningen av förkylningar och ögoninfektioner helt. Om alla barn skulle vara hemma under hela tiden de är förkylda skulle frånvaron på arbetsplatserna öka kraftigt, eftersom föräldrarna får vara hemma i större utsträckning.

I Socialstyrelsens utredning "Smitta i förskolan" är rekommendationen att barn med ögoninflammation kan gå i förskolan om de inte har feber, är allmänpåverkade eller har kraftig varbildning från ögat. Socialstyrelsen ger också råd om hur man kan minska smittoriskerna i förskolan genom bland annat god handhygien.

Det är bra om föräldrar och personal diskuterar och kommer överens om vilka förhållningssätt man ska ha i sin förskola. Som utgångspunkt kan det vara bra att använda Socialstyrelsens sammanställning, även om den är ganska lång.

 

 

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin