Senast reviderad 2012-05-31

Är läpp-, käk- och gomspalt ärftligt?

Fråga

Både min pojkvän och hans bror har läpp-, käk- och gomspalt. Är det ärftligt? Deras föräldrar har inte det. Riskerar våra eventuella barn att få läpp-, käk- och gomspalt?

Svar

Ja, det finns en viss ärftlighet när det gäller läpp-, käk- och gomspalt, men risken är liten för att ni ska få ett barn med detta.

Jag förstår att du undrar med tanke på att ni tydligen planerar barn i framtiden.

Ett barn av 500 i Sverige föds med läpp-, käk- och gomspalt. Om någon eller båda föräldrarna har det så är det en något ökad risk för barnen att få det. Risken är däremot fortfarande liten för att en förälder med läpp-, käk- och gomspalt ska få ett barn med detta. Att din pojkväns bror också har läpp-, käk- och gomspalt påverkar antagligen inte risken särskilt mycket.

 

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin