Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Ett sätt att fördela sina kostnader

Ett sätt att fördela sina kostnader

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader. Det kan liknas vid en försäkring där man betalar en avgift, eller en premie, varje månad så länge avtalet gäller. Om man behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via premien. Överenskommelsen om abonnemangstandvård gäller i tre år åt gången.

Abonnemangstandvård tecknar man oftast med folktandvården som kallar det för Frisktandvård. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Fäll ihop

Frisktandvård i Blekinge

Blekinge

Frisktandvård i Blekinge

Folktandvården i Blekinge kallar sin abonnemangstandvård för frisktandvård och erbjuder den till alla som är 20 år eller äldre.

Många fördelar

Frisktandvård innebär att du går till tandvården regelbundet för en måttlig kostnad.

Det finns många fördelar med frisktandvården:

• Du vet vad din tandvård kommer att kosta.
• Det kan minska behovet av dyr tandvård i framtiden.
• Du får regelbundna undersökningar och all förebyggande tandvård du behöver.
• Du kan fritt byta tandläkare inom folktandvården i Blekinge.
• Ditt avtal gäller på alla landstingets folktandvårdskliniker.
• Du kan få akuttandvård oavsett var i Sverige du befinner dig.
• Du får råd och hjälp med att sköta dina tänder.
• Du får ett serviceavtal som ger all trygghet du behöver.

Hur fungerar det?

Först görs en undersökning av dina tänder. För undersökningen och den nödvändiga behandlingen som behövs just då betalar du som vanligt. Din munhälsa avgör vilken avgiftsklass du sedan placeras i. Därefter skrivs ett avtal som varar i tre år. När den tiden har gått kan du förlänga avtalet. Ha du skött dina tänder kan du då hamna i en fördelaktigare grupp.

Avgiftsklassen gäller under tre år, men du kan när som helst välja att avsluta avtalet och därmed stoppa månadsavgiften. Om du vill avsluta ditt frisktandvårdsavtal kontaktar du din folktandvårdsklinik.

Fäll ihop

Vad kostar frisktandvård i Blekinge?

Blekinge

Vad kostar frisktandvård i Blekinge?

Inom frisktandvården betalar man en fast summa varje år.  Kostnaden avgörs av vilken premiegrupp man placerats i. Man kan antingen betala per månad med autogiro eller hela årsavgiften på en gång. Önskar man betala via autogiro, är det bra om man har sitt kontonummer till hands vid nästa besök.

Det mesta ingår

Frisktandvården ger all den trygghet man behöver och det mesta ingår i priset:

• undersökningar och förebyggande tandvård hos tandläkare och tandhygienist
• lagningar och enstaka kronor om det behövs
• akutbehandling vid tandvärk eller om något gått sönder.

I frisktandvården ingår inte tandreglering, förskönande tandvård eller tandteknikerkostnad. Tandvård på grund av olycksfall ingår inte heller, då vi räknar med att man har egen olycksfallsförsäkring.

Munhälsan avgör månadskostnaden

Efter att man undersökts blir man placerad i en avgiftsklass mellan 1-10 beroende på tändernas skick. Kostnaden för frisktandvårdsavtalet beror på vilken avgiftsklass man hamnar i. Se kostnader för de olika klasserna nedan.

Avgiftsklass  Bruttopris per år (innan bidrag) Bruttopris per månad (innan bidrag) Verklig kostnad inklusive tandvårdsbidrag som delbetalning (300 kronor per år), ålder 20-29 och över 75 Verklig kostnad inklusive tandvårdsbidrag som delbetalning (150 kronor per år), ålder 30-74
Risksumma 1 900 75 50 62,50
Risksumma 2 1 126 94 69 81
Risksumma 3 1 525 127 102 114,50
Risksumma 4 1 990 166 141 153
Risksumma 5 2 640 220 195 207,50
Risksumma 6 3 420 285 260 272,50
Risksumma 7 4 440 370 345 357,50
Risksumma 8 5 570 464 439 452
Risksumma 9 6 700 558 533 546
Risksumma 10 8 200 683 658 671

Prislistan gäller från januari 2016. Med reservation för eventuella prisändringar.

Fäll ihop

Alla behandlingar ingår inte

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvården kan variera i de olika landstingen, men det som alltid ingår är

  • akuttandvård
  • undersökningar
  • råd om vad man kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur man rengör tänderna och vilken mat och dryck man ska undvika
  • behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
  • lagningar av tandfyllningar och enstaka kronor som går sönder.

Tandvård som inte ingår i abonnemangstandvård är

  • återställande av förlorade tänder
  • tandreglering, till exempel tandställning
  • tandblekning
  • annan förskönande tandvård, till exempel tandsmycke.

Tandvård som man kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte alltid i abonnemangstandvård. Då finns det andra försäkringar som kan täcka de tandvårdsutgifter man har.

Fäll ihop

Premien varierar

Premien varierar

För att få teckna avtal om abonnemangstandvård ska man vara färdigbehandlad för tidigare tandbesvär. Tandläkaren gör en noggrann undersökning för att bedöma tänderna och munnen och hur mycket tandvård man kan behöva i framtiden. Ju bättre hälsan i munnen är desto mindre är risken att man behöver tandvård och då blir premien lägre.

Ett avtal om abonnemangstandvård gäller i tre år och vill man förlänga det krävs att tandläkaren gör en ny bedömning av munhälsan och då kan premien ändras. Den kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt i munnen sedan förra undersökningen.

Om man till exempel har muntorrhet på grund av att man tar något läkemedel bedöms det som en större risk för att man kommer att behöva tandvård. Då kan premien höjas.

Om man har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det påverka premien.

Hur mycket man får betala i premier varierar också mellan landstingen.

Fäll ihop

Vård i ett annat landsting

Vård i ett annat landsting

Om man har abonnemangstandvård hos en tandläkare inom folktandvården i det landsting man bor gäller det avtalet också i ett annat landsting om man behöver akut tandvård, till exempel under en resa.

Om man har ett abonnemangsavtal och flyttar får man ta med sig det till folktandvården på sin nya hemort.

Fäll ihop

Man kan få stöd för en del behandlingar

Man kan få stöd för en del behandlingar

Om man har ett avtal om abonnemangstandvård kan man inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som när man inte har abonnemangstandvård. Det så kallade högkostnadsskyddet, som ska ge stöd om tandvårdskostnaderna blir höga, gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder att premieavgiften aldrig ingår i högkostnadsskyddet.

Om man däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 150 kronor eller 300 kronor per år, som ingår i det vanliga tandvårdsstödet och som alla får, kan man däremot använda till att betala sina tandvårdspremier med.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-02-06
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Wadstein, tandläkare, Folktandvården Stockholms län AB


Blekinge
Tillägg uppdaterade:
2013-02-06