1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 2 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs. Det är viktigt att du och sjuksköterskan kan höra varandra tydligt. Tänk därför på att ha tyst omkring dig när du ringer.

Om någon är akut svårt sjuk - ring alltid 112 till SOS-Alarm! Vid misstänkt förgiftning ska du be att få tala med Giftinformationen.Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Ring telefonnumret + 46 771-11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771-11 77 99.

Fäll ihop

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare

Om du är hörselskadad, döv eller talhandikappad kan du få hjälp i medicinska frågor via texttelefon. Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Fäll ihop

Om du inte kan ringa 1177

Om du inte kan ringa 1177

Om du har problem med att komma fram på korttelefonnumret 1177 kan det bero på:

  • Att den operatör där du har ditt abonnemang inte har öppnat upp för att kunna ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer. Kontakta din operatör.
  • Att du ringer från en företagsväxel som är stängd för just detta nummer. Be telefonansvarig på företaget att öppna upp växeln för att kunna ringa 1177.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 varierar beroende på ditt val av telefonoperatör och abonnemang. Samtalskostnaden kan också variera beroende på när du ringer och om du ringer från en fast telefon eller en mobiltelefon. Oftast betalar du en öppningsavgift plus en samtalstaxa med ett pris per minut eller fastställd period.

Fäll ihop

Hög kvalitet på uppskattad tjänst

Hög kvalitet på uppskattad tjänst

Varje landsting eller region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, gemensamt beslutsstödssystem och gemensamma arbetsformer kan landets olika sjukvårdsrådgivningar hålla samma höga kvalitet, samverka och hjälpa varandra vid behov.

Sjukvårdsrådgivningarna tar emot cirka 5,5 miljoner samtal per år. 92 procent av dem som ringer är så nöjda att de skulle ringa igen, 92 procent skulle rekommendera andra att ringa 1177 och 92 procent följde de råd de fått.

Telefonsjuksköterskorna som arbetar i rådgivningen har hög kompetens och lång erfarenhet av sitt yrke. Närmare 90 procent har arbetat mer än tio år som sjuksköterskor och 85 procent har utöver sin sjuksköterskeexamen även någon form av specialist- eller vidareutbildning.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Använd följande formulär om du har synpunkter på sjukvårdsrådgivning på 1177 Vårdguiden på telefon. För att din synpunkt ska hamna rätt, behöver du uppge var du befann dig geografiskt när du ringde ditt samtal. Du behöver däremot inte ange namn eller andra personuppgifter.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-09-08
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden