Höstblåsor

Allmänt

Höstblåsor är en virusinfektion i munnen som är vanligast hos barn under tio år, men även vuxna kan få den. Med några års mellanrum brukar större utbrott ske bland barn på förskolor, oftast på sensommaren eller hösten. Smittan sprids från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna. Sjukdomen smittar mest de första dagarna som man är sjuk. Tiden från att man smittats till symtomen kommer brukar vara tre till sju dagar. Infektionen går över av sig själv. 

Om man en gång har haft denna virusinfektion brukar man inte få den igen. Skulle den återkomma är den lindrigare än första gången. Sjukdomen kallas ibland även hand- fot- och munsjuka, men har däremot inget att göra med mul- och klövsjuka hos djur.

Symtom

Vanliga besvär om man får denna virusinfektion är

  • blåsor som kan sitta i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och gom
  • små sår som kan uppstå om blåsorna går sönder
  • feber 38-39 grader.

Ibland får man också blåsor på händerna eller fötterna. När virusinfektionen är över kan naglarna på en del barn förändras eller ramla av. En del får inga symtom alls. Vuxna brukar bara få ont i halsen och enstaka blåsor.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling utan besvären brukar gå över av sig själv inom en vecka. Mot smärtor i munnen, som kan göra att barnet inte vill äta, kan man ta vanliga receptfria läkemedel. Om man har blåsor i munnen brukar det vara lättare att få i sig sådant som är kallt, till exempel kylda drycker eller glass. Barn som har fått sjukdomen kan gå tillbaka till förskolan eller skolan så fort de orkar.

När ska man söka vård?

Om man själv eller barnet får blåsor och sår på eller i munnen och samtidigt får hög feber ska man kontakta en vårdcentral eller ringa sjukvårdsrådgivningen för att utesluta andra orsaker till besvären.

Senast uppdaterad:
2015-02-13
Redaktör:

Lucienne Fredriksson, 1177.se

Granskare:

Martin Enander, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvall.