Stilnoct

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Stilnoct?

Stilnoct är ett snabbverkande sömnmedel. Medicinen används framför allt vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär, till exempel om man har svårt att somna eller om man vaknar under natten.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepinbesläktade sömnmedel. Det verksamma ämnet är zolpidem.

Recept och högkostnadsskydd

Stilnoct finns som tabletter i styrkorna 5 milligram och 10 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Zolpidem förstärker GABA:s sömngivande effekt. Det gör att man lättare kan somna in och att man vaknar färre gånger på natten.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna verkar snabbt, vanligen inom en halvtimme. Därför ska man ta tabletten precis innan man går och lägger sig. Det går också bra att ta den när man upptäcker att man inte kan sova.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos är en tablett på 10 milligram när man går och lägger sig. Om man är över 65 år är en vanlig dos 5 milligram. Man bör aldrig ta mer än 10 milligram per natt.

Behandlingen bör vara tillfällig och ska helst inte överstiga fyra veckor. Läkaren bedömer hur länge man behöver använda medicinen. Om sömnbesvären inte går över bör man rådgöra med läkare och mer noggrant gå igenom orsakerna till besvären.

Det finns inte tillräckliga kunskaper om hur barn och ungdomar påverkas av Stilnoct. Därför bör medicinen inte användas av den som är under 18 år.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har försämrad leverfunktion, muskelsjukdomen myastenia gravis, allvarliga andningsbesvär eller andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné.

Man bör undvika alkohol när man tar medicinen. Alkohol och zolpidem kan förstärka varandras effekter. Sömnmedel kan tillsammans med alkohol ge kraftiga reaktioner, som till exempel förvirring eller minnesförlust.

Det finns en risk för att bli beroende av medicinen. Därför är det viktigt att följa läkarens anvisningar. Om man är eller har varit beroende av droger eller alkohol bör man ta upp det med sin läkare innan man börjar använda medicinen.

Om man har tagit sömnmedlet under en längre tid ska man inte sluta ta medicinen plötsligt. Då kan man drabbas av till exempel sömnbesvär, huvudvärk, muskelsmärtor eller svettningar. Man kan också bli orolig, irriterad eller förvirrad. För att undvika dessa besvär brukar dosen minskas gradvis, innan man helt slutar att ta medicinen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Stilnoct tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli yra, dåsiga eller få ont i huvudet. Andra kan få mardrömmar, minnesstörningar, hallucinationer eller förvärrad sömnlöshet. En del kan bli rastlösa eller få besvär från magen, som diarré, illamående eller ont i magen.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller zolpidem. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller zolpidem är Zolpidem med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zolpidem Mylan.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-09-21
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna