Differin

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Differin?

Differin är ett läkemedel mot akne. Det verksamma ämnet är adapalen.

Recept och högkostnadsskydd

Differin finns som kräm och gel. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man har akne blir talgkörtlar under huden inflammerade och talgkörtlarnas öppning till huden proppas igen. Det verksamma ämnet i medicinen, adapalen, motverkar inflammationen i huden och minskar antalet pormaskar genom att motverka de celler som bygger upp pormaskar.

Det kan dröja cirka en månad innan man märker en tydlig förbättring. I början av behandlingen kan aknen förvärras.

Hur använder man medicinen?

Man stryker på medicinen i ett tunt lager på ren och torr hud.

Medicinen ska förvaras i rumstemperatur. Om man förvarar den i kylen förändras både konsistensen och färgen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man brukar använda medicinen 1 gång om dagen, innan man går och lägger sig.

Viktigt

Krämen eller gelen får inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om man av misstag skulle få gel i ögonen ska man omedelbart skölja med varmt vatten. Får man medicinen i munnen eller i näsan är det också bra att skölja med vatten.

Man ska inte använda Differin på eksem, på utslag runt munnen eller på skadad hud till exempel på sår eller skrubbsår. Man ska inte heller använda medicinen vid hudsjukdomen rosacea.

Medicinen gör huden tunnare och extra känslig. Man ska därför inte sola när man använder medicinen. Man ska heller inte sola dagen innan man börjar använda medicinen eller dagen efter man har avslutat behandlingen. Detta gäller även solning i solarier. Om man vistas i solen kan man skydda behandlade hudområden med solskyddsmedel eller täckande kläder.

Man får inte bättre verkan om man tar för mycket av medicinen. Då kan man i stället få besvär av att huden fjällar och rodnar.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Differin och mediciner mot akne som innehåller bensoylperoxid, till exempel Basiron AC eller Brevoxyl, kan påverka varandra genom att verkan blir sämre. De ska inte användas samtidigt men bensoylperoxid kan användas på morgonen om Differin används på kvällen.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få klåda eller en brännande känsla på huden när krämen eller gelen stryks på. Huden kan även rodna eller bli torr och fjälla. Besvären kommer för det mesta under den första månaden som man använder medicinen, och blir sedan bättre.

Om huden blir irriterad kan man pröva att inte smörja på Differin så ofta, eller göra ett tillfälligt uppehåll med behandlingen.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur läkemedlet fungerar under graviditet. Om man blir gravid när man använder medicinen ska man avbryta behandlingen och rådgöra med läkare.

Differin kan användas under amning. Barn som ammas bör inte komma i kontakt med behandlad hud.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller adapalen. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller adapalen är Epiduo, som även innehåller det verksamma ämnet bensoylperoxid. I Epiduo ingår ett ämne som gör att de båda verksamma ämnena kan kombineras utan att påverka varandra.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-01-07
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.