Gynekologisk skrapning som behandling

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

En gynekologisk skrapning är en behandling som man till exempel kan få gå igenom om livmoderns slemhinna är mycket tjock och man har problem med rikliga, akuta blödningar från livmodern. Vid behandlingen skrapas livmoderslemhinna ut och blödningarna avtar. Skrapning kan också behöva göras efter ett missfall om man har smärtor eller rikliga blödningar, och vid vissa aborter.

Vid skrapningen för läkaren in en liten skrapa eller sug genom slidan för att försiktigt skrapa eller suga ut blod, slemhinna och eventuellt annan vävnad.

Förberedelser

För att det inte ska göra ont får man lokalbedövning eller så blir man sövd under skrapningen. Om man ska bli sövd får man inte äta något timmarna före undersökningen.

Hur går behandlingen till?

Först vidgas livmoderhalsen något eftersom den är trång. Sedan förs en liten skrapa eller sugkateter in i livmodern och med den skrapas eller sugs försiktigt slemhinna och annan vävnad ut.

Om man är lokalbedövad kan det kännas lite obehagligt men det gör inte ont. Skrapningen tar fem till tio minuter.

Hur mår man efteråt?

Det kan göra lite ont ett par  timmar efter behandlingen. Man kan också blöda lite under några dagar. Så länge man blöder ska man avstå från samlag, bad och hård fysisk träning.

Man ska inte räkna med att kunna jobba samma dag som behandlingen eftersom man kan behöva ta det lugnt efteråt.

Om man har fått ett missfall eller genomgått en abort kan man ibland behöva prata med en kurator. Den möjligheten finns både före och efter behandlingen.

Visa mer

Varför får man behandlingen?

Varför får man behandlingen?

  • Livmoder

    En liten skrapa eller sugkateter förs in genom livmoderhalsen.

    Mer information
    livmoder och livmoderhalskanal och livmodertapp

Stoppar rikliga blödningar

En skrapning kan vara det bästa sättet att snabbt få stopp på blödningar från livmodern. Därför kan man behöva genomgå behandlingen om slemhinnan i livmodern är mycket tjock och man har en riklig blödning. När den förtjockade och blödande slemhinnan skrapats bort avtar blödningen.

Vid skrapningen används en liten skrapa eller sugkateter som förs in genom kanalen i livmoderhalsen.

Efter missfall 
Efter ett missfall görs ibland en skrapning för att tömma livmodern på blod, slemhinna och rester av graviditeten så att livmodern fortare blir som vanligt igen. Det kan till exempel bli aktuellt om man blöder rikligt och länge.Numera får oftast kroppen själv sköta missfallet och skrapning behövs ganska sällan.

Skrapning vid oönskad graviditet

Vid en oönskad graviditet framkallas aborten vanligen med mediciner. Före tolfte veckan kan man ibland istället välja en skrapning för att avbryta graviditeten.

Skrapning för provtagning

Skrapning utförs även för att ta prov från livmoderslemhinnan. Provet undersöks i mikroskop för att försöka fastställa orsaker bakom olika besvär och sjukdomar.

Fäll ihop

Så går det till

Så går det till

  • Gynekologisk skrapa, en kyrett

    Skrapan eller kyretten som används vid ingreppet är lång och smal för att det ska vara lätt att föra in den via slidan in i livmodern. Huvudet som skrapar loss slemhinna är trubbigt för att inte skada livmoderväggen.

Slemhinna skrapas ut

Behandlingen går till så att en liten skrapa förs in via slidan och vidare in genom livmoderhalsen. Eftersom livmoderhalskanalen är mycket trång, i allmänhet bara några millimeter vid, måste den först försiktigt vidgas tills den blir 5-10 millimeter i diameter. Därefter kan skrapan föras in och slemhinna och annan vävnad skrapas ut.

Själva skrapningen tar omkring fem-tio minuter. Man blir antingen sövd genom narkos eller får lokalbedövning. Vid lokalbedövning sprutas bedövningsmedel in i livmoderhalsen via slidan.

Förberedelser

Inför narkos får man inte äta efter midnatt men eventuellt dricka klara drycker fram till några timmar före ingreppet. Om magen är tom minskar risken för att man kräks då man sövs.

Skrapning vid abort

Vid abort används vanligtvis en 8-12 millimeter tjock så kallad sugkateter. Liksom vid vanlig skrapning måste livmoderhalsen vidgas före ingreppet. För att underlätta detta brukar man först få en medicin som gör att livmoderhalsen mjukas upp.

Ta det lugnt efter operationen

Sjukskrivning brukar inte behövas efter en skrapning, men själva operationsdagen kan man inte räkna med att arbeta.

Det kan göra lite ont ett par timmar efter operationen. Oftast får man smärtstillande medicin redan före ingreppet.

Man kan blöda under ett par dagar till någon vecka efter ingreppet, men blödningen är sällan riklig. Efter en abort kan blödningen vara något rikligare och mer långvarig. Så länge man blöder ska man avstå från samlag, bad och hård fysisk träning.

Stöd vid missfall och abort

I vissa fall kan man behöva stöd av en kurator i samband med en skrapning. Det gäller framförallt vid missfall och aborter. Den möjligheten finns både före behandlingen och efter. Kontakt med kurator kan man få via läkaren eller sjuksköterskan på mottagningen.

Komplikationer är ovanliga

Det är ovanligt att man får några komplikationer efter en skrapning. Någon enstaka gång kan skrapan gå igenom livmoderns vägg, som ibland kan vara ganska tunn. Det blir sällan fråga om någon allvarlig skada och väggen läker snabbt, men man observeras noga efteråt så att man inte har råkat få en  blödning från livmoderväggen.

Infektion efter skrapning kan också inträffa, men det är ovanligt. Då känner man kvarstående smärtor och får ofta även feber. Infektion eller långvarig blödning efter en abort kan bero på att det finns lite rester av graviditeten kvar, till exempel fosterhinnor. Då kan skrapningen ibland behöva göras om.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-05-02
Skribent:

Claes Magnusson, gynekolog och förlossningsläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Inga Sjöberg, gynekolog och förlossningsläkare, specialist i allmänmedicin, Ersboda hälsocentral, Umeå.

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg

Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge